เตรียมถอนทะเบียนบริษัท กทม. หมื่นรายป้องกันเอาไปใช้ต้มตุ๋น

by SME Thailand PR News 25 สค. 2015
Share:


 


    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 10,000 ราย ออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่ได้ส่งงบการเงินต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี  และหรือไม่ยื่นชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย  ส่งผลให้นิติบุคคลเหล่านี้สิ้นสภาพไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป  เตือน!!! ประชาชนให้ระวัง หวั่นนำชื่อมาแอบอ้างหลอกลวงต้มตุ๋น

    น.ส.ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ จะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยขณะนี้มีนิติบุคคลจำนวน 10,615 ราย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ได้นำส่งงบการเงินเป็นเวลาถึง 3 ปีติดต่อกัน หรือเลิกกิจการแล้วแต่ไม่ยื่นชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ ทำให้การยื่นจดทะเบียนเลิกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายส่งผลให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ ที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ และกติกาของกฎหมายออกจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลอย่างถาวร

    “การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจให้มีความถูกต้อง เพราะนิติบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการ 

    แต่มีนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเหตุให้ต้องเลิกกิจการ จึงไม่นำส่งงบการเงิน หรือบางราย  ไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือบางรายจดทะเบียนเลิกกิจการแต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีตามกฎหมายส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ยังมีสภาพคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมฯ โดยข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และประชาชน หรือผู้ร่วมค้า  ร่วมลงทุน  อาจเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงสภาพอันแท้จริง  

    ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน กรมฯ ในฐานะเป็นนายทะเบียนตามกฎหมาย  มีอำนาจถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ทิ้งร้าง หรือเลิกไปแล้ว จึงได้ดำเนินการประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 10,615 ราย ไว้บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า  ขอแนะนำให้ประชาชน  ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะติดต่อหรือทำธุรกิจกับนิติบุคคลรายใดก็ตาม ควรตรวจสอบสถานภาพของนิติบุคคลนั้นๆ ก่อนว่ามีอยู่จริงหรือไม่  เพื่อให้มั่นใจ และเป็นการป้องกันปัญหาการแอบอ้าง หลอกลวง หรือต้มตุ๋น  โดยสามารถตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้ 3 ช่องทาง 1) สายด่วน 1570  2) www.dbd.go.th (คลังข้อมูลธุรกิจ) และ3) ดาวน์โหลด Application ‘DBD e- Service’

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ เพื่อ SME ได้ที่ www.smethailandclub.com
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020