3 วันสุดท้ายเตือนอาชีพอิสระรีบยื่นภาษีเกินเวลาเจอปรับ 1.5% ต่อเดือน

by smethailandclub 28 กย. 2015
Share:


    สรรรพากรเตือนเหล่าอาชีพอิสระ 30 กันยายนนี้หมดเวลายื่นแบบภาษี หากช้าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทด้วย

    กรมสรรพากร แจ้งผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ในระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ยื่นได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

    สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี คือ ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย การรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากาไร และการพาณิชย์อื่นๆ รวมทั้งนักแสดงสาธารณะให้ำาเงินได้ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 มารวมคำนวณเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ให้ถูกต้องครบถ้วน

     โดยยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนผู้ที่จะยื่นในระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ยื่นได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

    ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษียื่นแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สานักงานสรรพากรทุกแห่ง หรือ RD Call Center โทร. 1161 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ของทุกวันทาการ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020