กรมสรรพากรร่วมเซ็นทรัลเปิดบริการชำระภาษีเน็ตกว่า 1,500 สาขา

by smethailandclub 12 ตค. 2015
Share:


    กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเชิงรุก ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก ในการยื่นแบบฯและชำระภาษีมากยิ่งขึ้น     นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระภาษีผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับนายมนตรี สิทธิญาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตส์ จำกัด โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระอุเทน 5 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร     ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมุ่งเน้นการให้บริการแบบเชิงรุก สร้างบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการชาระภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งนิยมใช้บริการชาระค่าสินค้าและค่าสาธารณูปโภคในห้างสรรพสินค้าจะสามารถชาระภาษีไปได้พร้อมกันในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมทั้งบริษัทในเครือซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนาที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 1,500 สาขา โดยคิดค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการชาระเงินดังกล่าวเช่นเดียวกับการชาระค่าสาธารณูปโภคทั่วไป เป็นการเพิ่มจุดบริการรับชาระภาษีในการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เสริมสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีได้ทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชาระ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น    ด้านนางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดาเนินการร่วมมือกับหน่วยรับชำระเงินภาษีหลายหน่วยงาน ทั้งธนาคาร ไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า รวมจานวน 30 หน่วยงานแล้ว และครั้งนี้บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานลำดับที่ 31 ที่ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร เพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตในทุกประเภทภาษี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระ ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาแล้วยังเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวหน้า และสามารถแข่งขันด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นความตั้งใจของกรมสรรพากรที่มุ่งมั่นมอบบริการที่ดี เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับ ความพึงพอใจมากที่สุด


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021