ผลสำรวจค่าจ้างปี 58 พบมีการปรับค่าจ้างเฉลี่ยร้อยละ 5.04

by smethailandclub 29 ตค. 2015
Share:


    ผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 พบค่าเฉลี่ยวุฒิปวช. 10,120 บาท ปริญญาตรี เฉลี่ย 15,491 บาท ขณะที่การปรับค่าจ้างเฉลี่ยปี 2558 ประมาณร้อยละ 5.04 และจ่ายโบนัสเฉลี่ย 2.3 เดือน

    นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจค่าจ้าง ปี 2558/2559 ในส่วนค่าจ้างขั้นต้น จำแนกตามระดับการศึกษา  โดยเฉลี่ยรวม  พบว่า วุฒิปวช. เฉลี่ย 10,120 บาท วุฒิปวส. เฉลี่ย 11,384 บาท       วุฒิปริญญาตรี เฉลี่ย 15,491 บาท วุฒิปริญญาโท เฉลี่ย 21,047 บาท และวุฒิปริญญาเอก เฉลี่ย 35,985 บาท

    ค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้มีประสบการณ์จำแนกตามระดับตำแหน่ง โดยเฉลี่ยรวม พบว่า ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับสูง จ่ายเฉลี่ย 140,957 บาท ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับกลาง จ่ายเฉลี่ย 68,201 บาท ระดับผู้บริหารกลุ่มงานระดับต้น จ่ายเฉลี่ย 35,554 บาท ระดับผู้ชำนาญการวิชาชีพในกลุ่มงาน จ่ายเฉลี่ย 25,561 บาท และระดับปฏิบัติการ จ่ายเฉลี่ย 16,916 บาท

    ด้านนายประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลี่ยตลอดช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปี 2558 พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเฉลี่ยในรอบ 7 ปี วุฒิ ปวช. เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 57.85  (ในปี 2552  ค่าจ้างเฉลี่ย  6,411 บาท  และในปี 2558 ค่าจ้างเฉลี่ย 10,120 บาท) รองลงมา ได้แก่ วุฒิปวส. ร้อยละ 53.32 (ในปี 2552  ค่าจ้างเฉลี่ย 7,425 บาท และในปี 2558 ค่าจ้างเฉลี่ย 11,384 บาท) วุฒิปริญญาตรีร้อยละ 41.59 (ในปี 2552 ค่าจ้างเฉลี่ย 10,941 บาท  และในปี 2558 ค่าจ้างเฉลี่ย 15,491 บาท) และวุฒิปริญญาโทร้อยละ 24.16 (ในปี 2552  ค่าจ้างเฉลี่ย 16,952 บาท และในปี 2558 ค่าจ้างเฉลี่ย 21,047 บาท) ตามลำดับ

    สำหรับผลการสำรวจด้านการจัดสวัสดิการ พบว่า ทุกสถานประกอบการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และหลายแห่งยังจัดสวัสดิการที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดให้กับพนักงานนอกจากนี้ในส่วนของผลการสำรวจด้านนโยบายการจ้าง พบว่า ด้านการปรับอัตราค่าจ้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยการปรับอัตราค่าจ้างปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.04  การจ่ายโบนัสประจำปี  พบว่า การจ่ายโบนัสเฉลี่ย คิดเป็น 2.3 เดือน โดยมีนโยบายการจ่ายโบนัส ขณะที่อัตราการออกของพนักงาน (Turnover Rate) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.27  จากสาเหตุอันดับหนึ่งปีนี้ยังคงเป็น ค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการ เช่นเดิมรองลงมา ได้แก่ ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ/อำนาจหน้าที่ และ ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ตามลำดับ

ที่มา - สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021