เอกชนวอนรัฐเร่งปฏิรูปภาษีสร้างความเป็นธรรม

by smethailandclub 03 พย. 2015
Share:


    เอกชน วอนรัฐเร่งปฏิรูปภาษี เน้นสร้างความเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืน ขอภาคธุรกิจมีส่วนร่วม


    นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการภาษี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานสัมมนาหัวข้อ ขับเคลื่อนปฏิรูปภาษีเอกชนมีส่วนร่วม ว่า มาตรการด้านภาษีนั้นถือเป็นนโยบายหนึ่งในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญทั้งในแง่การจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และยกระดับ รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแผนโรดแมปของรัฐบาล ในการพยายามลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส ความง่ายในการปฏิบัติการ และหลักการรายได้คงเดิม รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการบริหารประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว

    อย่างไรก็ตาม วอนให้ภาครัฐเร่งพิจารณาการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตและศุลกากรตามแนวทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติไว้รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการค้า การลงทุนในประเทศในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอีกด้วย

ที่มา ไอ เอ็น เอ็น
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020