กรมพัฒนธุรกิจจัดสัมมนาให้ความรู้ SME ด้านหลักประกันธุรกิจ

by smethailandclub 04 ธค. 2015
Share:


            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญทุกภาคส่วนกว่า 1,300 คน เข้าร่วมรับฟังและเตรียมความเข้าใจเรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ พบกูรูทั้งระดับโลกและระดับประเทศ พร้อมเข้าใจมุมมองของ SMEs  ก่อนบังคับใช้จริง  2 ก.ค. 59 ... เชื่อ!! หาก SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยดัน GDP ไทยโตก้าวกระโดด  

            นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และเผยแพร่ข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ได้เดินหน้าเต็มที่เตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างภายในองค์กรและเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการให้บริการ      จดทะเบียนดังกล่าว โดยอีกด้านหนึ่ง กรมฯ ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 59 อย่างสมบูรณ์แบบ

            “เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ: ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบแนวทาง รวมถึงโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้         โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้แบ่งปันมุมมองทุกมิติทั้งในระดับโลกคือ ‘ธนาคารโลก’ มุมมองของ ‘ภาครัฐ’ และ ‘ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ไทย’ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ    ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากประเทศที่มีการใช้กฎหมายในลักษณะนี้แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้ทราบถึงสาระของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นตัวช่วยสำคัญให้ SMEs กว่า 2 ล้านรายที่ยังไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มีโอกาสในการเติบโตสามารถขยายธุรกิจของตนเองต่อไป”

            สำหรับใจความสำคัญที่ถือเป็นไฮไลท์ของกฎหมายฯ คือ เมื่อผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจ) ต้องการจะขอกู้เงินจากผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) เพื่อนำมาใช้ในกิจการ กฎหมายฉบับนี้ปลดล็อกข้อจำกัดของการจำนองโดย ‘ขยายประเภททรัพย์สิน’ ที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกัน ครอบคลุมรวมไปถึงกิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา และ ‘ไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สิน’ ที่นำมาเป็นหลักประกันอีกต่อไป แตกต่างจากการนำทรัพย์สินไปจำนำเช่นในอดีต ทำให้ธุรกิจยังสามารถเดินหน้าสร้างรายได้ด้วยการใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเนื่อง นับว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถและศักยภาพการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกอีกทางหนึ่งด้วย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021