​สำนักงานบัญชีคุณภาพร่วมผลักดันนโยบายพัฒนา SMEs ด้านบัญชี

by smethailandclub 28 ธค. 2015
Share:


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังสำนักงานบัญชีคุณภาพ  121 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) จัดการอบรมเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฟรี!!! เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เริ่ม 21 มกราคม 2559ขณะเดียวกันสำนักงานบัญชีคุณภาพยังได้ร่วมกับกรมฯ สร้างนวัตกรรมระบบบัญชีเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ SMEs คือ การจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองทั้ง 121 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานบัญชีคุณภาพที่จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี... ชี้ช่องรวย” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายรัฐบาล โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 รวม 10 ครั้ง  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา ขอนแก่น และระยอง ตั้งเป้าหมายมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน

    นอกจากนี้ ในปี 2558 กรมฯ ได้พัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) มาใช้ในการรับงบการเงินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในปี 2559 ที่จะถึงนี้ นิติบุคคลทั้งหมดจำนวน 440,000 ราย จะต้องนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ e-filing ปัจจุบันมีนิติบุคคลขอ Username และ Password แล้วจำนวน 416,920 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ของนิติบุคคลทั้งหมดที่ต้องนำส่งงบการเงิน ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง


     โดยความสำเร็จดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากสำนักงานบัญชีคุณภาพและผู้ทำบัญชี รวมถึงองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทางด้านซอฟท์แวร์ ที่ให้ความร่วมมือกับกรมฯ เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ  กรมฯ จึงขอมอบรางวัล “นวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)” ให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดทำหรือจัดให้มีนวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) เช่น สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ (Software house) เป็นต้น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบรอบปีที่ 93 ในวันที่ 20 มกราคม 2559  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญชวนองค์กร/หน่วยงาน ที่มีระบบการจัดทำหรือจัดให้มีนวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) เข้าร่วมการประกวดรางวัล“นวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)” โดยติดต่อขอรับใบสมัคร และเข้ารับการตรวจประเมินได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4981 โทรสาร   0 2547 4404  e-mail : accountingdbd@hotmail.com


Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021