กสอ. เปิดรายชื่อ 15 กลุ่ม SME เติบโตสูงสุด

by smethailandclub 19 กพ. 2016
Share:


 


 
    กสอ. เปิดรายชื่อ 9 กลุ่ม SME ที่มีโอกาสการเติบโตสูง (High Growth Sector) และ 6 กลุ่ม SME ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector) พร้อมดำเนินโครงการยกระดับดาวเด่น SME ไทย (DIP Stars) เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ อาทิ การขยายกิจการ การเปิดตลาดต่างประเทศ รวมถึงสามารถเข้าสู่แหล่งระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ฯลฯ โดยตั้งเป้านำร่องพัฒนาผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 31 ราย ภายในระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี เพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จให้แก่ SME ในประเภทอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ
 
    ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ   ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่มีการเติบโตสูง (High Growth Sector) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบด้วย 9 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ ก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารและเครื่องดื่ม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เครื่องสำอางและสมุนไพรและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

    อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (High Impact Sector) โดยพิจารณาจากมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการจ้างงานสูง ประกอบด้วย 6 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักรกล อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ 

    ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ต่อปีให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กสอ. จึงดำเนินการจัดทำ “โครงการยกระดับดาวเด่น SME  (DIP Stars)” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดเล็กสู่วิสาหกิจขนาดกลาง (S to M) และยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางสู่วิสาหกิจขนาดใหญ่ (M to L) ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะเป็น SME  ในกลุ่มอุตสาหกรรม High Growth และ High Impact จากทั่วประเทศ 

    โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะกำหนดฝันหรือเป้าหมายของตนเองและจะมีการวินิจฉัยประเมินสถานประกอบการ วิเคราะห์โอกาสและกำหนดแนวทาง การพัฒนาศักยภาพ กำหนดแผนกลยุทธ์และทิศทาง   การพัฒนา รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับธุรกิจ SME และสานฝัน ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง
 
    ทั้งนี้ สถานประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  จนผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นผ่านมาตรฐานโลกหรือเจาะธุรกิจในตลาดโลก

     ทั้งนี้ ในปี 2559-2561 กสอ. ได้ตั้งเป้านำร่องพัฒนาผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 31 ราย โดยคาดว่าหากสถานประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จะสามารถสร้างแบบอย่างของความสำเร็จและนำไปสู่การขยายผลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับ SME ในประเภทอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ ดร.สมชาย กล่าว

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)

 
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020