​ สสว. เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร แห่งที่ 10

by smethailandclub 13 มีค. 2016
Share:


              
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรหรือ SME One-stop Service Center (OSS)  แห่งที่ 10 อย่างเป็นทางการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจรในขั้นตอนเดียว
                
    โครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME  ครบวงจร เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป็นศูนย์กลางบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน SME ของประเทศ โดยศูนย์ OSS  เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คำแนะนำปรึกษา  จัดอบรมสัมมนาและให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และผู้สนใจเริ่มประกอบธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไปสู่บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้การสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของ SME ในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ ศูนย์ OSS ยังเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดกลุ่ม ก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพผ่านโครงการต่างๆของ สสว. อาทิ 

-โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level)
-โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs
-โครงการประชารัฐ เพื่อวิสาหกิจชุมชน

             ทั้งนี้ สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ OSS  เพื่อเปิดให้บริการแก่ SME ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบันรวม 11 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว 9 แห่ง  สำหรับศูนย์ OSSจังหวัดนนทบุรี ซึ่งวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์  นับเป็นศูนย์ OSS แห่งที่ 10 ที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยตั้งเป้าหมายให้บริการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆจำนวนหลายหมื่นรายและภายในปี 2559 สสว.ตั้งเป้าขยายการจัดตั้งศูนย์ OSS เพิ่มเติมอีก 20 แห่งรวมเป็น 31 แห่งและจัดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปีหน้า (2560) โดยผู้สนใจใช้บริการศูนย์ OSS สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) Call Center 1301
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020