​สนช.เปิดคูปองนวัตกรรมระยะรอบสองให้ทุน SME

by smethailandclub 29 มีค. 2016
Share:

    สนช. เผยความคืบหน้าการพิจารณา และอนุมัติในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 (รอบแรก) จำนวน 104 โครงการ ทาง สนช. ได้แจ้งหนังสือให้กับผู้ประกอบการรับทราบแล้วทั้ง 104 โครงการ โดยกำหนดให้เริ่มเข้ามาทำสัญญารับทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดเดินหน้าต่อเนื่องโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 (รอบสอง) หลังได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SMEs เป็นอย่างดี โดยได้เปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นข้อเสนอโครงการการเพื่อขอรับทุนได้แล้วถึง 31 เม.ย. 2559 นี้ 

    ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวถึงโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 ว่า หลังจากที่ทาง สนช. ได้ทำการประกาศสรุปผลจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 (รอบแรก) จำนวนรวม 104 โครงการ คิดเป็นกรอบวงเงินอนุมัติรวม 85,226,558.43 บาท ขณะนี้ทาง สนช. ได้แจ้งหนังสือให้กับผู้ประกอบการรับทราบแล้วทั้ง 104 โครงการ โดยกำหนดให้เริ่มเข้ามาทำสัญญารับทุนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา 

    ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 (รอบแรก) แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา หรือชะลอการพิจารณาในคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ เนื่องจากยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ หรือข้อเสนอยังไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะกำหนดร่วมกันนั้น ทาง สนช. อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งหนังสือให้ผู้ประกอบการรับทราบแล้วในการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม 

    โดยในส่วนของการแจ้งผลการพิจารณา และกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรมของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ ทาง สนช. ได้มีการปรับรูปแบบให้มีความรวดเร็วขึ้น คือจะมีการดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาเป็นรายเดือนเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบ และเข้ามาทำสัญญารับทุนได้ตามกระบวนการต่อไป

          อนึ่ง จากการตอบรับที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ของผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ๆ ที่มีความประสงค์ต้องการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ขณะนี้ทาง สนช. ได้ทำการเปิดดำเนินการรับสมัครให้ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 (รอบสอง) ได้แล้ว

    โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ถึง 31 เมษายน 2559 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://coupon.nia.or.th และที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

    จากภาพรวมของผู้ประกอบการที่จัดทำข้อเสนอโครงการเข้ามาใน โครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 รอบแรก ปัญหาในการพิจารณาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ อาทิ ขาดรายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนในเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบ บางโครงการเสนอผ่าน Innovation Concept Idea แต่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดที่เสนอในข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เป็นต้น 

    ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้โครงการที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 (รอบสอง) ทาง สนช. จึงเตรียมดำเนินการจัดทำการประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุนโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ทั้งก่อน และหลังปิดโครงการ ผ่านเครื่องมือ Total Innovation Management (TIM) และยังมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การอบรมการเขียนหรือการให้ความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ การพิจารณา Innovation Concept Idea การคัดครองข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะต่อไปShare:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021