​กระทรวงวิทย์ยกระดับโอทอปด้วย วทน. STI for OTOP Upgrade

by smethailandclub 06 เมย. 2016
Share:


    เมื่อไม่นานมานี้ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดปทุมธานี" ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดปทุมธานีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้าโอทอป ให้มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศ

          ภายในงานสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.OTOP Academy ภาคการบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ อาทิ ยกระดับสินค้า เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น 2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี 3.OTOP STI Matching เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP และการจับคู่คำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง นิทรรศการ "วท. คืนความสุข ยกระดับโอทอปด้วย วทน." เวทีโชว์ผลงานจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน

          ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาโอทอปยุคใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากโอทอป 1.0 มาเป็นโอทอป 2.0 ซึ่งมีแนวทางโดยสรุป ได้แก่
          1.โอทอป ต้องมี "เสน่ห์" มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวความเป็นมา มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น
          2.โอทอป ต้องมี "ที่ขาย" โดยการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
          3.โอทอป ต้องเป็น "โมเดลธุรกิจ" ไม่ใช่เป็นเพียงสินค้า
          4.โอทอป ต้องใช้ "e-commerce" เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่าย
          5.โอทอป ต้อง "ขับเคลื่อนร่วมกัน" โดยใช้กลไกร่วมภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน
          6.โอทอป ต้องสร้าง "คลื่นลูกใหม่" โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม

          "...จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ผนึกกำลังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าโอทอป โดยได้มอบหมายให้ วว. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานเชิงบูรณาการ การทำงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งการพัฒนาจะมุ่งเน้นใน 6 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการออกแบบเครื่องจักร โดยครอบคลุมกลุ่มโอทอปทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) กลุ่มโอทอปปัจจุบัน (Existing) และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs (Growth) การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ…" ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวสรุป

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313 โทรสาร 0 2333 3931-2 www.most.go.th
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021