ดันโชห่วยขยายธุรกิจเพื่อนบ้าน

by smethailandclub 19 เมย. 2016
Share:


    พาณิชย์ลุยสนับสนุนโชห่วยขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นธุรกิจในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

    น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับการสั่งการจากนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว. พาณิชย์ ให้ทำการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมวางแนวทางการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เตรียมผลักดันให้เป็นธุรกิจที่อยู่คู่ชุมชนระยะยาว เนื่องจากเป็นธุรกิจในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดการจับจ่ายใช้สอยของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

    ขณะเดียวกันกรมฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรม “เชื่อมโยงธุรกิจ และจับคู่ธุรกิจ” รวมถึงการนำธุรกิจฯ ไปโรดโชว์เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและประสานความร่วมมือด้านการค้าในระดับค้าชายแดน ซึ่งเมื่อเดือน มี.ค. 59 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดคณะผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทยเดินทางไปเชื่อมโยงธุรกิจที่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมโยงฯ มีผู้ประกอบการสามารถบรรลุข้อตกลงซื้อ-ขายสินค้าทันทีมูลค่ากว่า 120,000 บาท และในเดือน มิ.ย. นี้ได้มีกำหนดให้เดินทางไปประเทศเมียนมาร์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง ก่อนดำเนินการสรุปผลที่ได้รับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป 

    “ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกในท้องถิ่น หรือ ร้านโชห่วย มีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ คือ มีความเข้าใจเรื่องความต้องการสินค้าของเพื่อนบ้านหรือคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตลอดจนร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่ ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และได้สินค้าที่เหมือนกับร้านค้าอื่นๆ นับเป็นการดีต่อการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับลูกค้าในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันจุดอ่อนของร้านค้าส่งค้าปลีก คือ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น” 

    ทั้งนี้เบื้องต้น กรมฯ ได้สร้าง “โมเดลร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ” ขึ้น เพื่อวางรากฐานการบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ โดยผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ถือเป็นการยกระดับธุรกิจให้มีความทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถช่วยลดต้นทุนของกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/392422
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020