กรมพัฒน์จัดสัมมนายกระดับ SME ด้านบริการ

by System 30 สค. 2012
Share:

   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC   พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ธุรกิจบริการที่ผ่านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรคุณภาพธุรกิจปี  2555   

    นายบรรยงค์    ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า  กรมฯได้จัดสัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ"  หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC ได้พัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการรวมถึงการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจมีมาตรฐานคุณภาพ  มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันและใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรคุณภาพของธุรกิจรายสาขาให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพของธุรกิจทั้งก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพงานด้านต่างๆธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"การสัมมนาในครั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากธุรกิจที่กรมฯพัฒนาสร้างเป็นต้นแบบ ซึ่งจะมานำเสนอวิธีการปรับสร้างกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ  "การบริการที่เป็นเลิศ"โดยผู้บริหารจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมจะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021