กรมพัฒน์จัดสัมมนายกระดับ SME ด้านบริการ

by System 30 สค. 2012
Share:

   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC   พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ธุรกิจบริการที่ผ่านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรคุณภาพธุรกิจปี  2555   

    นายบรรยงค์    ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า  กรมฯได้จัดสัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ"  หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC ได้พัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการรวมถึงการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจมีมาตรฐานคุณภาพ  มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันและใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรคุณภาพของธุรกิจรายสาขาให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพของธุรกิจทั้งก่อนและหลังการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพงานด้านต่างๆธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"การสัมมนาในครั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากธุรกิจที่กรมฯพัฒนาสร้างเป็นต้นแบบ ซึ่งจะมานำเสนอวิธีการปรับสร้างกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ  "การบริการที่เป็นเลิศ"โดยผู้บริหารจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมจะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020