​ธพว. เปิดโครงการ Modern SMEs พัฒนาดีไซน์เพิ่มมูลค่าให้เอสเอ็มอี

by smethailandclub 24 พค. 2016
Share:


    นางสาลินี  วังตาล ประธานกรรมการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ธพว.ได้เปิดตัวโครงการ Modern SMEs : Design & Story ซึ่งเป็นการสานต่อดำรินายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบสินค้า แพ็คเกจจิ้ง เพิ่มเติมงานทางด้านดีไซน์และนำเรื่องราวภูมิหลังมาเป็นจุดขาย ช่วยทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้น 

    ทั้งนี้ ธพว.ได้บูรณาการความร่วมมือในโครงการดังกล่าวกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลักดันให้เกิดสินค้าที่ทันสมัย มีดีไซน์ที่ถูกใจตลาด
 
     ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทางสถาบันการศึกษาจะร่วมจัดทีมนักศึกษาด้านการออกแบบ จับคู่กับผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เพื่อมาช่วยงานด้านออกแบบและบรรจุภัณฑ์  โดยจะแบ่งพื้นที่ในการเข้าไปดูแลกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 4 ภาครวมถึงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 ราย และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแกนหลักในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ส่วนพื้นที่อีก 2 ภาค จะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในลำดับถัดไป
 
    สำหรับ สกว. ที่ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือในวันนี้ จะมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาออกแบบแล้ว จะสนับสนุนเข้าสู่แหล่งเงินทุนของ ธพว. ต่อไป ส่วน สสว. ที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ ธพว. ลงนามความร่วมมือมีความประสงค์ต้องการลูกค้ากลุ่ม  Regular SMEs เพื่อมาสอดรับกับโครงการของ สสว. ที่ดำเนินการอยู่ โดยจะมีโปรแกรมอบรมให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพรายละ 25,000 บาท นำไปต่อยอดธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น
 
    ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ Modern SMEs : Design & Story จะได้รับโอกาสจัดแสดงโชว์ผลงานในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงเดือนกันยายน ที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในพื้นที่ Creative Zone ของ สสว. และ ธพว. และมีช่องทางส่งเสริมการตลาดผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ (E-market) ของทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจะมีรางวัลเกียรติยศมอบให้กับนักศึกษาผู้ออกแบบและผู้ประกอบการต่อไป ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างภาพลักษณ์และผลงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อการต่อยอดพัฒนา SMEs สู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
    
    ทางด้าน “ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2559" ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 ธนาคารสามารถลด NPLs ลงมาอยู่ที่ระดับ 20,953 ล้านบาท  ( คิดเป็น 23.55% ของสินเชื่อรวม ) ซึ่งเป็นการลดลงของ NPLs ต่อเนื่องเป็นลำดับตั้งแต่มกราคม 2559 ที่อยู่ที่ระดับ 23,595 ล้านบาท (คิดเป็น 26.16% ของสินเชื่อรวม ) หรือลดลง 2,642 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากระบบ Loan Monitoring เพื่อป้องกันสินเชื่อตกชั้น ได้ดำเนินไปอย่างเป็นประสิทธิภาพ และธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ และขายหนี้บางส่วนออกไป
 
    ส่วนผลการดำเนินงานของธนาคาร เดือนเมษายน 2559 มีกำไรสุทธิ 181 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2559 ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิรวม 718 ล้านบาท สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รวม 12,153 ล้านบาท จำนวน 4,125 ราย เฉลี่ยกู้ต่อราย 2.95 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เท่ากับ 15.37 %
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021