พาณิชย์ยังไม่ฟันธงเข้า TPP พร้อมฟังความเห็นทุกกลุ่ม

by smethailandclub 01 มิย. 2016
Share:

พาณิชย์หารือกับผู้แทนกลุ่มภาคประชาสังคม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมาตรการเยียวยา ซึ่งจะเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบรรเทาข้อห่วงกังวลภายใต้ความตกลง TPP

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ได้หารือกับผู้แทนกลุ่มภาคประชาสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายกลุ่มศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย มูลนิธิชีววิถี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมาตรการเยียวยา ซึ่งจะเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบรรเทาข้อห่วงกังวลภายใต้ความตกลง TPP  (เมื่อ 31 พฤษภาคม)

นางอภิรดี กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม มาแล้วหลายครั้ง รวมทั้งได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นในภูมิภาคต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด สำหรับการหารือกับภาคประชาสังคมในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญภายใต้ความตกลง TPP ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในเรื่องสิทธิบัตรยา การคุ้มครองข้อมูลการทดสอบยา และการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และการให้สิทธินักลงทุนฟ้องรัฐ ซึ่งกระทรวงฯ ยินดีและพร้อมรับข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มไปประกอบการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  

นางอภิรดี กล่าวย้ำว่า TPP ถือเป็นความตกลงระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงและขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่า GDP ของประเทศสมาชิกรวมกัน 27.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 39.3 ของมูลค่า GDP โลก และมีมูลการค้ารวม TPP ต่อโลกประมาณ 8.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 26.17 ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม TPP หรือไม่ จึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับผลดีผลเสีย และประเมินความพร้อมของไทยอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของไทยต่อความตกลง TPP โดยเฉพาะภาคส่วนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เราจะรับฟังประเด็นปัญหาและหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

อย่างไรก็ดี การที่ TPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งในแง่ของการส่งออก ซึ่งเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงการส่งออกถึงร้อยละ 60 และการเป็นข้อต่อสำคัญในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก หากประเทศสมาชิก TPP มุ่งเน้นทำการค้าระหว่างกันมากขึ้น โดยถึงแม้ว่าไทยจะพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง TPP หรือไม่ก็ตาม ประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน คือ “การเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิก TPP และกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ที่นับวันจะยิ่งขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของ TPP ขณะนี้มีหลายประเทศที่แสดงความต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮอนดูรัส และโคลัมเบีย

นางอภิรดี กล่าวสรุปว่า กระทรวงพาณิชย์ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบ และมาตรการที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน โดยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020