โพลระบุปชช.อยากได้รัฐบาลที่บริหารประเทศให้ศก.ดี-ไม่มีทุจริต

by smethailandclub 05 มิย. 2016
Share:

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมาก  ถึงแม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะพยายามลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้มีขึ้นในเร็ววัน แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบด้านก็ยังส่งผลต่อความวิตกกังวลของประชาชนทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,319 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้  

 “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชนต่อ “การเมืองไทย” ณ วันนี้

อันดับ 1    การเมืองไทยยังคงมีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย    84.70%
อันดับ 2    ปัญหาการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน    81.45%
อันดับ 3    ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง     76.22%
อันดับ 4    การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า    66.87%
อันดับ 5    การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย     62.03%


เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้ “การเมืองไทยในฝัน” เป็นอย่างไร  

อันดับ 1    นักการเมืองมีความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน    83.94%
อันดับ 2    รัฐบาลสามารถบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข    76.73%
อันดับ 3    การเมืองไทยเป็นการเมืองที่ใสสะอาด ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น    75.71%
อันดับ 4    การเมืองที่ยึดหลักประชาธิปไตย ให้สิทธิเสรีภาพและความสำคัญกับประชาชน    67.18%
อันดับ 5    การเมืองมีเสถียรภาพ มั่นคง ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นและยอมรับ     60.69%
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020