โพลระบุปชช.อยากได้รัฐบาลที่บริหารประเทศให้ศก.ดี-ไม่มีทุจริต

by smethailandclub 05 มิย. 2016
Share:

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมาก  ถึงแม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะพยายามลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้มีขึ้นในเร็ววัน แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบด้านก็ยังส่งผลต่อความวิตกกังวลของประชาชนทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,319 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้  

 “5 ความวิตกกังวล” ของประชาชนต่อ “การเมืองไทย” ณ วันนี้

อันดับ 1    การเมืองไทยยังคงมีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย    84.70%
อันดับ 2    ปัญหาการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน    81.45%
อันดับ 3    ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง     76.22%
อันดับ 4    การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า    66.87%
อันดับ 5    การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย     62.03%


เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้ “การเมืองไทยในฝัน” เป็นอย่างไร  

อันดับ 1    นักการเมืองมีความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน    83.94%
อันดับ 2    รัฐบาลสามารถบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข    76.73%
อันดับ 3    การเมืองไทยเป็นการเมืองที่ใสสะอาด ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น    75.71%
อันดับ 4    การเมืองที่ยึดหลักประชาธิปไตย ให้สิทธิเสรีภาพและความสำคัญกับประชาชน    67.18%
อันดับ 5    การเมืองมีเสถียรภาพ มั่นคง ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นและยอมรับ     60.69%
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021