ไทยพาณิชย์ จับมือ ส.อ.ท. จัดงาน SCB - FTI Franchise & Factory Outlet สร้างโอกาสSMEไทย

by smethailandclub 20 มิย. 2016
Share:


ไทยพาณิชย์ จับมือ ส.อ.ท. จัดงาน SCB – FTI Franchise & Factory Outlet ครั้งที่ 13 มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทย


ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สานต่อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับเอสเอ็มอีไทย จัดงาน SCB – FTI Franchise & Factory Outlet ครั้งที่ 13 มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากโรงงาน ยกขบวน    ผู้ประกอบการ 200 ราย ออกบูธจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาย่อมเยา พิเศษสุดสำหรับงานครั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเฟ้นหาและคัดเลือก Top 10 Franchise สุดยอดธุรกิจ       แฟรนไชส์ชื่อดัง ออกบูธพิเศษให้ลูกค้าร่วมชิม ร่วมช้อป ตลอด 5 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน 

    
นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ระดับฐานรากที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ ตลอดจนเป็นกำลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ธนาคารได้ร่วมกับ                สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน SCB – FTI Franchise & Factory Outlet ครั้งที่ 13 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกันเอง ตลอดจนยังเป็นโอกาสให้เอสเอ็มอีจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาโรงงาน สำหรับงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดเลือก Top 10 Franchise สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ชื่อดังให้ลูกค้าร่วมชิม ร่วมช้อปกันอย่างจุใจ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากลูกค้า และประชาชนเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา 


นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย “ประชารัฐ” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นและส่งเสริมให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในประเทศให้มากขึ้น อาทิ โครงการ Big Brother โครงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับ SMEs กิจกรรมด้าน Social Enterprise และกิจกรรมพัฒนา Start up เป็นต้น ซึ่งภายใต้นโยบายดังกล่าว ส.อ.ท.ได้ ร่วมมือกับภาคีภาคเอกชนดำเนินการส่งเสริมให้                  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมให้มีการนำระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing System) มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และมีการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ที่จะผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Industry 4.0 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่จะช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ ได้

“สำหรับ การจัดงานแสดงสินค้า SCB – FTI Factory Outlet เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นการส่งเสริมด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ SMEs และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะสามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยสู่ตลาด รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายภายในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยมี           ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับงาน SCB – FTI  Franchise & Factory Outlet ครั้งที่ 13 นี้ มีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ส.อ.ท. ร่วมกับสำนักงานโครงการสานพลังประชารัฐและภาคีเครือข่ายสานต่อนโยบายภาครัฐ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และสร้างจุดขายที่สอดคล้องกับตัวตนของผู้ประกอบการ อาทิ การออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์  เพื่อสร้างความโดดเด่นให้สินค้ามากขึ้น” ประธาน ส.อ.ท. กล่าว

นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) และ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) (ขวา) ร่วมเปิดงาน SCB – FTI Franchise & Factory Outlet ครั้งที่ 13 มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากโรงงานในราคาย่อมเยา ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมออกบูธ กว่า 200 ราย ทั้งนี้งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน 
    
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021