กรมพัฒน์ฯ นัดธุรกิจดีเด่นร่วมสร้างเครือข่ายและสังคมธรรมาภิบาล

by smethailandclub 08 กค. 2016
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ       ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างสังคมธุรกิจต้นแบบของนิติบุคคลไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ดี หวังช่วยกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์  เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างถาวร
    
นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจ-การค้านอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจแล้ว ในระหว่างที่ธุรกิจยังดำเนินกิจการอยู่ กรมฯ ก็ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจด้วย โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป       สู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน  เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลัก     ธรรมาภิบาล  ซึ่งธุรกิจที่ชนะการประกวดนอกจากได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติแล้ว  ยังได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจในสายตาของคู่ค้า และนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ
    
กรมฯ ได้จัดงานเสวนา “สร้างธุรกิจให้เติบโตด้วย  ธรรมาภิบาล” (Growth by Good Governance) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะ  แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจ  โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ GC Network (Good Company Network) ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการที่ดี โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลเข้าร่วมเป็นสมาชิก  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกัน ได้ง่ายยิ่งขึ้น
    
นิติบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ GC Network  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่        กองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 5988 หรือสายด่วน 1570  และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021