พาณิชย์เผยสหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิ GSP ให้สินค้าไทย 12รายการ

by smethailandclub 10 กค. 2016
Share:

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิ GSP ให้แก่สินค้าไทยในกรณีที่สินค้ามีมูลค่านำเข้าสหรัฐฯ ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำ  (De  Minimis Value) ที่สหรัฐฯ กำหนด จำนวน 11 รายการ และกรณีนำเข้าสหรัฐฯ เกินเพดาน (CNL)      ที่สหรัฐฯ กำหนด จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 12 รายการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในการทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 2558  สหรัฐฯ ผ่อนผันการระงับสิทธิ GSP ตามคำร้องขอผ่อนผันของกระทรวงพาณิชย์       ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรโดยแยกเป็นสองกรณี ได้แก่

กรณีสินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐฯ เกินร้อยละ 50 แต่มูลค่าที่สหรัฐฯ นำเข้า        จากทั่วโลกในแต่ละรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งในปี 2558 กำหนดไว้ที่ 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (De Minimis Value) ทำให้สินค้าไทยได้รับการผ่อนผันจำนวน 11 รายการ เช่น ดอกกล้วยไม้สด อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนอีกกรณีที่ไทยได้รับการผ่อนผัน คือ สินค้าหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่       เป็นสินค้าน้ำมะพร้าว  ทั้งนี้ สหรัฐฯ กำหนดเพดานมูลค่านำเข้า (CNL : Competitive Need Limitations)     ในปี 2558 ไว้ที่ 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้าจากไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 174.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกินจาก CNL ที่สหรัฐฯ กำหนด  แต่จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ยื่นคำร้องต่อสหรัฐฯ ทำให้ สหรัฐฯ พิจารณาคงสิทธิ GSP สินค้าดังกล่าว  โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี โดย  มีรายละเอียดดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ไทยไม่มีรายการสินค้าใด ๆ ที่ถูกตัดสิทธิ GSP ในการทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 2558 ส่งผลให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ    จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการเช่นเดิม ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกจึงควรเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิ GSP ที่ไทยยังคงได้รับให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น     อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย

               
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทร. 0 2547 4891 โทรสาร 02 547 4816 สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385  หรือ www.dft.go.th
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021