ธพว.สถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกใช้บริการเครดิตสกอริ่ง

by smethailandclub 15 กค. 2016
Share:

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ประเดิมเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกในประเทศไทยใช้บริการเครดิตสกอริ่ง สืบเนื่องธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้เครดิตบูโรจัดทำและให้บริการเครดิตสกอริ่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และเครดิตบูโรได้ให้บริการเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม 2559 การให้บริการดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายการประกอบทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank) และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมการลงนามใน “การใช้บริการเครดิตสกอริ่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกในประเทศไทย”

นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank) เปิดเผยว่า การร่วมมือการใช้เครื่องมือของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติครั้งนี้เป็นการพัฒนาการให้บริการที่ให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลสามารถเข้าถึงบริการการเงินได้รวดเร็ว เป็นประโยชน์ทั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและผู้ขอสินเชื่อเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นบริการใหม่ล่าสุดจะใช้วัดค่าทางสถิติที่ดูพฤติกรรมวัดความตั้งใจในการชำระหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรู้ก่อนล่วงหน้า และธนาคารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ สินเชื่อได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารโลก

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรได้พัฒนาระบบเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) ทั้งของบุคคล และของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ด้วยมาตรฐานสากล เครื่องมือการประเมินดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME ได้รับบริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ ประการสำคัญระบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบันเครดิตบูโรมีสมาชิกสถาบันการเงินกว่า 90 ราย มีสมาชิกหลายรายแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการเครดิตสกอริ่ง ปรากฏว่า ธพว.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่มาใช้บริการ ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์รายแรกที่ใช้บริการได้แก่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกเครดิตบูโรและนับได้ว่าเป็นต้นแบบสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

การที่ ธพว.ได้เห็นความสำคัญของเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้และตัดสินใจนำมาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งร่วมกับปัจจัยอื่น อาทิ ข้อมูลจากใบสมัครสินเชื่อ แผนธุรกิจ ข้อมูลจากเครดิตบูโร เป็นต้น นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมของคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก การใช้บริการเครดิตสกอริ่งเป็นรายแรกของ ธพว. (SME Development Bank) ในครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับ


มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) เทียบได้กับมาตรฐานของสถาบันการเงินระดับโลก เครดิตบูโรจึงใคร่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนในการผลักดันเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินไทยอีกครั้งหนึ่ง

 

 
(ในภาพ) นายมงคล ลีลาธรรม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank) และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ขวา)  ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมใน “พิธีลงนามใช้บริการเครดิตสกอริ่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกในประเทศไทย” ณ ธพว. สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้             

 

(ในภาพ) นายมงคล ลีลาธรรม (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank) นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายสมานพงษ์  เกลี้ยงลำยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ซ้ายสุด) และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการใหญ่ นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล (ขวาสุด) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครดิตบูโร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “พิธีลงนามใช้บริการเครดิตสกอริ่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกในประเทศไทย” ณ ธพว. สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้    


Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021