รัฐบาลเชิญชวนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถึง 15 ส.ค.นี้

by smethailandclub 17 กค. 2016
Share:


รัฐบาลเชิญชวนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถึง 15 ส.ค.นี้ แนะครอบครัวสำรวจคนใกล้ชิดช่วงหยุดยาว กระตุ้นร่วมโครงการผ่านธนาคาร 3 แห่ง ชี้ฐานข้อมูลมีประโยชน์ ใช้ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด

วันนี้ (17ก.ค.58) พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรงอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยรัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ “ท่านนายกฯ อยากให้พี่น้องประชาชนใช้โอกาสที่ได้อยู่ร่วมกันในวันหยุดยาวนี้สำรวจตรวจสอบว่า มีญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเข้าข่ายคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ โดยสามารถไปลงทะเบียนด้วยความสมัครใจได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ส.ค.59 และจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูล เช่น รายได้ ทรัพย์สิน เจ้าหนี้ และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น”


พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า เมื่อลงทะเบียนแล้ว ธนาคารทั้ง 3 แห่ง จะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง และจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และนำไปใช้จัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในระยะต่อไป


“ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ต้องวิตกกังวลว่า เมื่อให้ข้อมูลกับทางภาครัฐแล้วจะต้องเสียภาษี เพราะหากเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้น้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ก็ไม่เข้าข่ายผู้เสียภาษีอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม หากผู้มีรายได้น้อยไม่ไปลงทะเบียน ก็อาจจะเสียสิทธิ์รับสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น รถไฟฟรี รถเมล์ฟรี หรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไปลงทะเบียนไม่ทันในปีนี้ ยังสามารถดำเนินการได้ในปีต่อ ๆ ไป โดยรัฐบาลจะเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. ของแต่ละปี”

ทั้งนี้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาข้อมูลประชาชนที่กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ไม่มีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยรายบุคคลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานทำให้ภาครัฐไม่สามารถจัดสวัสดิการสังคม หรือกำหนดนโยบายให้เงินช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น สวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัว คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือสวัสดิการด้านการศึกษา และสุขภาพอนามัย เป็นต้น
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021