เปิดดู !!มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต

by smethailandclub 28 กค. 2016
Share:

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                               
1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคาร  ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งการฝากเงินนั้น          มีข้อตกลงว่า ธนาคารผู้รับฝากเงินจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงิน โดยการฝากเงินต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีดังกล่าวเมื่อรวมกับ        เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท

                               
2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการฝากเงินกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และการฝากเงินนั้นมีข้อตกลงว่า ธนาคารผู้รับฝากเงินจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงิน โดยการฝากเงินต้อง             มีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และได้รับเงินหรือผลประโยชน์เมื่อเป็นไปตามข้อตกลงนั้น ทั้งนี้ เงินฝากดังกล่าวต้องได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 1. มาแล้ว     

                               
3. ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 
ทั้งนี้ มาตรการภาษีข้างต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้มีการออมเงินกับธนาคารที่มีกฎหมาย    จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้มีเงินได้และครอบครัวผู้ฝากเงินดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเงินฝาก และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการฝากเงินดังกล่าว ในลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต

 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020