เปิดดู !!มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต

by smethailandclub 28 กค. 2016
Share:

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                               
1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคาร  ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะในปีภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งการฝากเงินนั้น          มีข้อตกลงว่า ธนาคารผู้รับฝากเงินจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงิน โดยการฝากเงินต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีดังกล่าวเมื่อรวมกับ        เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท

                               
2. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินหรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการฝากเงินกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และการฝากเงินนั้นมีข้อตกลงว่า ธนาคารผู้รับฝากเงินจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ตามข้อตกลงโดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝากเงิน โดยการฝากเงินต้อง             มีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และได้รับเงินหรือผลประโยชน์เมื่อเป็นไปตามข้อตกลงนั้น ทั้งนี้ เงินฝากดังกล่าวต้องได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม 1. มาแล้ว     

                               
3. ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 
ทั้งนี้ มาตรการภาษีข้างต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้มีการออมเงินกับธนาคารที่มีกฎหมาย    จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้มีเงินได้และครอบครัวผู้ฝากเงินดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเงินฝาก และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการฝากเงินดังกล่าว ในลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021