กสอ. เดินเครื่อง SMEs ชิ้นส่วนยานยนต์

by smethailandclub 09 สค. 2016
Share:

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โชว์กิจกรรมบูรณาการส่งเสริม SMEs ใน 4 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ผ่านโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเพิ่มผลิตภาพ โดยการวินิจฉัยปัญหาของสถานประกอบการ ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางอุตสาหการ การจัดการผลิต และการวิเคราะห์ทางสถิติ 2. การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อาทิ ISO 9001: 2015  3.การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (Retrofit and Automation) 4.การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการสูญเปล่า ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 
ดร.พสุ กล่าวต่อว่า นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ในปี 2559 กสอ. ยังมีโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ หลากหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ชิ้นส่วนยานยนต์  โครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม CAD/CAM/CAE ในสถานประกอบการ โครงการเตรียมบุคลากรด้านการทดสอบ การทำวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อป้อนศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมดจะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนตร์ได้ไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง   

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับต้น ๆ ของอาเซียน และมีมาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกยอมรับ ซึ่งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,657 ราย และมีจำนวนโรงงานรวม 2,237 แห่ง มีมูลค่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 250,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 การผลิตยานยนต์ของไทยทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ อยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก ได้ผลิตจำนวน 1,915,420 คัน ดร.พสุ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-17 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020