กรมโรงงานฯ นำร่องดัน 6 โรงงานใช้สารเคมีอันตรายสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

by smethailandclub 22 สค. 2016
Share:

กรมโรงงานฯ นำร่องดัน 6 โรงงานใช้สารเคมีอันตรายสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยลดความเสี่ยงในโรงงาน

  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการโรงงานอย่างต่อเนื่อง  ผ่านโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน นำร่องจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยในโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 6 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12  2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด  3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด  4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด  และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ซึ่งโรงงานนำร่องดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน อาทิ  การอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ Safety Report กับการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการโรงงานนำร่อง 6 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการนำเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมี ปี 2558 มีการนำเข้าจำนวนกว่า 3 ล้านตัน และส่งออกจำนวนกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนากระบวนการผลิต นำเครื่องจักรและสารเคมีอันตรายมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล ไฟไหม้หรือระเบิดขึ้น หากโรงงานยังไม่มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และความเสี่ยงที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายโรงงานมีความพยายามที่จะบริหารจัดการโรงงานโดยพัฒนาความปลอดภัยในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีอันตราย มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของโรงงาน

นายมงคล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน เป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และช่วยส่งเสริมให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถนำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยดังกล่าวไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในโรงงานให้เหมาะสมกับอันตรายที่มีอยู่ในโรงงาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันให้โรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นโรงงานนำร่องพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน จำนวน 6 โรงงาน ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12  2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด  3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด  4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด  และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานทั้ง 6 แห่งนี้จะเป็นโรงงานต้นแบบและเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานและร่วมพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 โดยที่ผ่านมามีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโรงงานที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงานโดยเจ้าหน้าที่จาก Health and Safety Laboratory ของประเทศอังกฤษ การสำรวจข้อมูลอุบัติภัยร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น การให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ  ฯลฯ นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโรงงานที่มีการใช้สารอันตรายได้ศึกษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาวิชาการ Safety Report กับการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการโรงงานนำร่อง 6 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4216 หรือสอบถามข้อมูลโครงการอื่นๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021