รัฐบาลวาง IP Roadmap ระยะ 20 ปี ปฏิรูปการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบ

by smethailandclub 28 สค. 2016
Share:

โฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลวาง IP Roadmap ระยะ 20 ปี ปฏิรูปการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบ เตรียมทำฐานข้อมูลกลางระดับชาติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย

โฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลวาง IP Roadmap ระยะ 20 ปี ปฏิรูปการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบ เตรียมทำฐานข้อมูลกลางระดับชาติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย ด้านนายกฯ สนับสนุนให้คนไทยสร้างสรรค์สินค้า IP ด้วยตนเอง พร้อมตั้งเป้า ภายในปี 2564 ปลอดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่ กทม.

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังวาง IP Roadmap หรือ แผนที่นำทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระยะ 20 ปี เพื่อปฏิรูประบบการทำงานด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสินค้าไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยในระยะเร่งด่วน ปี 2560 ตั้งเป้าหมายเปิดตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) บนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการได้พบและเจรจากับเจ้าของผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยตรง เพื่อให้เกิดธุรกิจซื้อขายหรือนำผลงานเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม

“ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หรือ Priority Watch List (PWL) ของสหรัฐฯ ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามานานกว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property หรือ IP) อย่างเพียงพอ และยังพบการละเมิด IP บ่อยครั้ง ปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือ มีบุคลากรระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการจดทะเบียนค้างสะสม

ในระยะเร่งด่วนนี้รัฐบาลได้วางแผนเร่งเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนในการจดทะเบียนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในระยะยาวจะมีระบบฐานข้อมูลกลางระดับชาติเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดระเบียบการดำเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศ และพัฒนากฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเจ้าของผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน IP แล้วได้แสดงสินค้านวัตกรรมของตนเองในงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้า และในโลกออนไลน์ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมได้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงสนับสนุนให้มีการประเมินมูลค่า IP และใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจด้วย ”

พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับ พณ. ซึ่งเป็นแกนหลักในการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิด IP โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2564 พื้นที่การค้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะหมดไป พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ทุกๆ 3 เดือน

“ท่านนายกฯ ฝากกระทรวงพาณิชย์ให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการถึงความสำคัญของ IP และสร้างจิตสำนึกเคารพสิทธิใน IP ของผู้อื่น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยหันมาพัฒนาสินค้าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง และนำมาจดทะเบียนสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการและสินค้าไทย”
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021