เตือนผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กฯหลังออสเตรเลียติงสินค้าที่ไม่แสดงหลักฐานที่มาของวัตถุดิบการผลิต

by smethailandclub 01 กย. 2016
Share:


พาณิชย์เตือนผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ความใส่ใจปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านแรงงานหลังตลาดออสซี่ติงสินค้าที่ไม่แสดงหลักฐานที่มาของวัตถุดิบการผลิต

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านแรงงานและจริยธรรมทางธุรกิจให้มากขึ้น    ซึ่งครอบคุลมถึงประเด็นกระบวนการผลิตและการใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน เนื่องจากขณะนี้ ออสเตรเลียเริ่มหันมานำเข้าสินค้าจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) หรือองค์กรที่รับรองด้านการปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethical Business Practice) ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 รายงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียระบุว่า    ผลการสำรวจขององค์การความร่วมมือ Baptist World Aid (BWA) เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบการ        ใช้แรงงานเด็กและการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างของบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในออสเตรเลียพบว่า  ปัจจุบันชาวออสเตรเลียตระหนักถึงปัญหาการใช้แรงงานทาสเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้นำเข้าเริ่มหันมานำเข้าสินค้าจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) หรือองค์กรที่รับรองด้านการปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethical Business Practice) ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าไม่มี        การสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน 

อย่างไรก็ดี จากการสำรวจพบว่า มีหลายบริษัทไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นนี้  เนื่องจากบริษัทผู้จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของตนไม่ได้มาจากการใช้แรงงานทาสหรือการเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม จากการสำรวจผู้จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กว่า 50 บริษัทของ BWA พบว่า ไม่มีบริษัทใดสามารถแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งวัตถุดิบได้ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 11 แสดงกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทไม่ครบทุกขั้นตอน และร้อยละ 57 สามารถแสดงหลักฐานได้เพียงกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการต่อต้าน  การใช้แรงงานทาสอย่างผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปี 2557   ซึ่งประกอบด้วย บริษัท Apple, Dell Electrolux,  Microsoft, Panasonic, Dick Smith ASUS เป็นต้น

ประเทศไทยส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดโลก ในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน)   ของปี 2559 มีมูลค่า 15,152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 4.2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.4 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด ขณะที่ปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 32,591 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 1.2
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021