ก.แรงงาน ปูพรมทั่วประเทศ สนธิกำลังชุดเฉพาะกิจตรวจต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

by smethailandclub 13 กย. 2016
Share:

ก.แรงงาน ปูพรมทั่วประเทศ สนธิกำลังชุดเฉพาะกิจตรวจต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย 

ก.แรงงาน ระดมฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ตม. กทม.ออกมาตรการเร่งด่วนและระยะยาว สนธิกำลังจัดชุดเฉพาะกิจ ปูพรมทั่วประเทศ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ตามคำสั่ง คสช.ที่ 100 และ 101 เตรียมอบรมออกใบรับรองให้อำนาจเจ้าหน้าที่หน่วยเกี่ยวข้องเพิ่ม 100 นาย ดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้ตามกฎหมาย

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย และเร่งรัดการดำเนินงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 100/2557 และ 101/2557 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนการตรวจของชุดเฉพาะกิจในระยะเร่งด่วน และระยะยาว ผลการตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดี ตลอดจนช่องทางการส่งต่อ การมอบอำนาจและการอบรมเจ้าหน้าที่ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบังคับใช้และป้องปรามการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สำหรับมาตรการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยในระยะสั้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 100 และ 101 จัดชุดเฉพาะกิจเพื่อออกตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินการคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ส่วนในระยะยาวตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2560 จะจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจำนวน 6 ชุด ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อออกตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินการคดีเช่นกัน นอกจากนี้ในปี 2560 กรมการจัดหางาน จะจัดอบรมและออกใบรับรองให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คนเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจแรงงานได้อย่างถูกต้อง 

ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ กรมการจัดหางานประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคงจัดชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจปราบปรามการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว และรายงานผลให้ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน (ศปคร.) ในฐานะฝ่ายเลขาทราบ เพื่อจะได้รายงานให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) รับทราบต่อไป 

นอกจากนี้ ให้กรมการจัดหางานจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถบังคับใช้และป้องปรามการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้หน่วยงานด้านความมั่นคง และ ตม.เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว และขอความร่วมมือในการตรวจบังคับใช้กฎหมายตามแผนการตรวจตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมมือกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

    
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021