สถาบันอาหาร จัดสัมมนา Products & Packaging Innovative Design เพื่อ SMEs รุ่นใหม่

by smethailandclub 28 กย. 2016
Share:
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย(FOS TAT) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอา หาร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกา รสัมมนา ในหัวข้อ  “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภั ณฑ์นวัตกรรม สำหรับ SMEs รุ่นใหม่” (Products & Packaging Innovation Design for SMEs) ในวันที่ 4 - 5 และ 10 - 11 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. (รวม 4 วัน) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 36

เพื่อทราบแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแ ละบรรจุภัณฑ์ในอนาคต เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printer นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร   เข้าใจการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยบรร จุภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมเวิร์คชอปและศึกษาดูงา นหน่วยงานด้านการออกแบบและองค์ก รที่ประสบความสำเร็จจากการออกแบ บผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สนใจติดต่อสอบถาม คุณเครือวัลย์ โทร. 092 390 7799, 02 886 8088 ต่อ 9400 Email kruawan@nfi.or.th   
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021