สถาบันอาหาร จัดสัมมนา Products & Packaging Innovative Design เพื่อ SMEs รุ่นใหม่

by smethailandclub 28 กย. 2016
Share:
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย(FOS TAT) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอา หาร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกา รสัมมนา ในหัวข้อ  “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภั ณฑ์นวัตกรรม สำหรับ SMEs รุ่นใหม่” (Products & Packaging Innovation Design for SMEs) ในวันที่ 4 - 5 และ 10 - 11 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. (รวม 4 วัน) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ซอยอรุณอมรินทร์ 36

เพื่อทราบแนวโน้มนวัตกรรมอาหารแ ละบรรจุภัณฑ์ในอนาคต เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printer นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร   เข้าใจการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยบรร จุภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมเวิร์คชอปและศึกษาดูงา นหน่วยงานด้านการออกแบบและองค์ก รที่ประสบความสำเร็จจากการออกแบ บผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สนใจติดต่อสอบถาม คุณเครือวัลย์ โทร. 092 390 7799, 02 886 8088 ต่อ 9400 Email kruawan@nfi.or.th   
 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020