เปิดรับสมัครงาน'บางกอกเจมส์'ก.พ. 60 ตั้งเป้าเพิ่มคูหากว่า 2,500 คูหา

by smethailandclub 31 ตค. 2016
Share:

เริ่มแล้ว...เปิดรับสมัครงาน“บางกอกเจมส์”ก.พ. 60 ตั้งเป้าเพิ่มคูหากว่า 2,500 คูหา           ชูภาพลักษณ์ สากล ทันสมัย มีดีไซน์ ขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ มั่นใจกระตุ้นกำลังซื้อ-ขาย

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 59 (The 59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) เน้นความเป็นสากล ทันสมัย มีดีไซน์ ขยายกลุ่มสินค้าและเป้าหมายใหม่ในตลาดโลก มั่นใจสามารถเพิ่มการซื้อ-ขาย และเชื่อมโยงธุรกิจได้มากขึ้น กรมฯ พร้อมภาคเอกชนตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคูหาเป็น 2,500 คูหา ก้าวสู่การติดอันดับ 1 ใน 3 ของการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลกในปี 2561

นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (The 59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นเวทีสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้สรรหาวัตถุดิบ อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เลือกหาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำ ก่อให้เกิดการเจรจาการค้ากับคู่ค้าใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่มีศักยภาพของไทยได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมนักออกแบบและแบรนด์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานเพิ่มขึ้น

 
เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับบรรลุเป้าหมายในการติดอันดับ 1 ใน 3 ของงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลกภายในปี 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน จะเน้นการจัดงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผสานความร่วมมือบูรณาการกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการพัฒนาให้งานก้าวสู่ความเป็นสากล ทันสมัย มีดีไซน์ สร้างความแปลกใหม่ขานรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร มีการแบ่งกลุ่มสินค้าหลัก การจัดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงสินค้าที่เน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนจิวเวลรี่แบรนด์ไทยด้วยคูหาแสดงสินค้า Thai Jewelry Brands แสดงผลงานของนักออกแบบและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสินค้า

 
จากผลของการจัดงานครั้งที่ 58 ที่ผ่านมา มูลค่าการสั่งซื้อและการเจรจาธุรกิจภายในงานฯ รวม 16,695 ล้านบาท ประเภทสินค้าที่ผู้เข้าชมงานสนใจ ได้แก่ เพชร (ร้อยละ 39) เครื่องประดับเงิน (ร้อยละ 38) เครื่องประดับทอง (ร้อยละ 35) พลอยเนื้อแข็ง (ร้อยละ 27) และพลอยเนื้ออ่อน (ร้อยละ 21)

 
ทั้งนี้ ร้อยละ 44 ของผู้เข้าชมงานมาเยี่ยมชมงานครั้งนี้เป็นครั้งแรก และอีกร้อยละ 56 มีประสบการณ์เข้าชมงานแล้ว ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การก่อสร้าง/ออกแบบตกแต่งคูหาภายในงาน รูปแบบการจัดงาน และการบริการลงทะเบียนเข้างาน ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานเห็นว่างานครั้งนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากงานครั้งก่อนในเรื่องการจัดโซนพื้นที่ได้ดี และการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

 
“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแห่งทั่วโลก ซึ่งกรมฯ มั่นใจว่าจะเกิดการสั่งซื้อและการเชื่อมโยงธุรกิจมากกว่าในครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้แทนจำหน่ายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry ครั้งที่ 59 วันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. และจำหน่ายปลีกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkgems.com หรือที่ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจแฟชั่น (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 507 8392-3 โทรสาร 02 547 4286 และอีเมล์ bkkgems@ditp.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559

 Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021