รองนายกฯ'ประจิน'หารือกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)ถ่ายทอดความรู้พัฒนาSME

by smethailandclub 20 พย. 2016
Share:

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 16.30 ตามเวลาท้องถื่น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ระหว่างการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ณ ศูนย์การประชุม Lima Convention Center โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในฐานะสมาชิกเอเปค และผู้ประสานงานอาเซียน – กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ไทยมีความยินดีที่ได้มาร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ครั้งที่ 2 ในวันนี้ พร้อมแสดงความชื่นชมกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก สำหรับการบูรณาการที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของภูมิภาค

เอเปคและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement - TFA) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยไทยเห็นว่าเอเปคและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกมีเป้าหมายและแนวทางความร่วมมือที่คล้ายคลึงกัน จึงขอเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือในประเด็นดังต่อไปนี้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนการลดอุปสรรคทางการค้า นอกจากนี้เอเปคและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกอาจพิจารณาดำเนินโครงการฝึกอบรมร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการพัฒนา SME
    
การศึกษา ไทยเห็นว่าความร่วมมือด้านการศึกษามีความสำคัญในการสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างเอเปคและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยอาจมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาสเปน เอเชียศึกษา อาเซียนศึกษา หรือลาตินอเมริกาศึกษา นอกจากนี้อาจพิจารณาพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
    
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เอเปคและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่สนใจร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของ “Start-ups” รวมถึงการดำเนินโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ โครงการและกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้อีก ได้แก่ โครงการให้คำปรึกษา (Mentoring Program) สำหรับบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการจัดสัมมนาร่วมเกี่ยวกับการขยายการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2554 ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย เม็กซิโก เปรู และชิลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมถึงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีการส่งเสริมเศรษฐกิจอิงกลไกตลาดแบบสังคมนิยม (Social Market Economy) และการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งนี้ไทยเข้าร่วมเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในปี 2558 และรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอาเซียน–กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก สำหรับปี 2559
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021