ธพว. เดินหน้าพันธกิจพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมทุน SMEs นวัตกรรมเกษตรแปรรูป 3 กิจการ วงเงินรวม 74.5 ลบ.

by smethailandclub 02 ธค. 2016
Share:
 
ธพว. เดินหน้าพันธกิจพัฒนาผู้ประกอบการ ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมทุน SMEs นวัตกรรมเกษตรแปรรูป 3 กิจการ วงเงินรวม 74.5 ล้านบาท 

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank ) เปิดเผยว่า  ธพว. มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่องผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ  เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่ม S –Curve โดยล่าสุดคณะกรรมการร่วมลงทุน  (Venture Capital Committee) ของ ธพว. อนุมัติในหลักการร่วมลงทุนในธุรกิจ SMEs ด้านเกษตรแปรรูป  3  กิจการ วงเงินรวม 74.5 ล้านบาท โดยธนาคารเข้าช่วยเหลือด้านเงินทุนในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจจากการร่วมลงทุน และสนับสนุนกิจการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   ตลอดจน ส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเสริมธุรกิจให้มีองค์ความรู้รอบด้าน

“ธพว. เห็นความสำคัญกับ SMEs มุ่งเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปตามพันธกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มเกษตร  ธนาคารจะไม่ทอดทิ้ง  แต่จะดูแลเป็นพิเศษให้สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     ช่วยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ ”  

กรรมการผู้จัดการ ธพว.  กล่าวอีกว่า  สำหรับธุรกิจด้านเกษตรแปรรูป ที่ผ่านการอนุมัติหลักการร่วมลงทุนกับ ธพว. ในกองทุนร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง  นั้น  ประกอบด้วยบริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายทองม้วนแปรรูป ที่มีคุณภาพระดับ OTOP 5 ดาว  ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2009 และ Prime Minister’s Industrial Award 2009 สินค้ามีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ไทย  มุ่งขยายตลาดเติบโตไปต่างประเทศ ทั้งประเทศจีน เวียดนาม และอเมริกา  บริษัท ก้าวหน้า โลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด   ดำเนินธุรกิจรับซื้อพืชไร่มันสัมปะหลังแปรรูปสินค้าเป็นมันเส้นสะอาด จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์รวมถึงมีการบริการขนส่งสินค้า  บริษัทต่อยอดงานด้านนวัตกรรมโดยวิจัยและออกแบบร่วมกับศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เพื่อพัฒนาเป็นรถต้นแบบ เพื่อเพิ่มรายได้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น  สร้างประโยชน์สร้างรายได้เพิ่มสู่ชุมชน  และบริษัทเชียงใหม่ ไบโอเวกกี้  จำกัด     ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทผักแปรรูปภายใต้ตราสินค้า ไบโอเวกกี้ (Bioveggie) สินค้าได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติ อันดับ 1 ปี 2555 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2558 กิจการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหลวง นับเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล    ซึ่งทั้ง 3 กิจการธนาคารธนาคารจะช่วยทั้งด้านเงินทุน การพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นต่อไป


Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020