พาณิชย์สั่งติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

by smethailandclub 13 ธค. 2016
Share:

จากปริมาณฝนที่ตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาอุทกภัยใน 12 จังหวัด โดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมยังคง รุนแรงใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  ตรัง สงขลา และพัทลุง สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ยะลา นราธิวาส ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร บางพื้นที่กลับสู่สภาวะปกติ

         
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัย ดำเนินตามนโยบาย ดังต่อไปนี้
          
1. ติดตามสถานการณ์สินค้าจำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยดูแลมิให้เกิดการกักตุน ไม่มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า
          
2. จัดหามาตรการดูแลสถานการณ์สินค้าและราคาในช่วงเกิดสาธารณภัยไว้ เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงภาวะสาธารณภัย และช่วงหลังสาธารณภัย ได้แก่ 
                    
2.1  ช่วงภาวะสาธารณภัย กำหนดแผนการช่วยเหลือประชาชน ติดตามสถานการณ์สินค้าที่จำเป็นในช่วงภาวะที่เกิดสาธารณภัย ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าอาหารที่จำเป็นเพื่อการ ยังชีพ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่มบรรจุขวด เป็นต้น กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษชำระ ผ้าอนามัย เป็นต้น และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย กระสอบทราย อิฐบล็อก เหล็ก ไม้ และแผ่นสังกะสี เป็นต้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั่วไป ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มบรรจุขวด นมสดพร้อมดื่ม และไข่ไก่ เป็นต้น ไม่ให้เกิดสินค้าขาดแคลน
                      
2.2 ช่วงหลังการเกิดสาธารณภัย กำหนดแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในพื้นที่ประสบภัย หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง รวมทั้งประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในการฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น สินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า และยารักษาโรค เป็นต้น อีกทั้ง ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในการให้บริการตรวจเช็กและซ่อมแซมที่พักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ในราคาถูกพิเศษ เป็นต้น
          
3. ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าที่ตกค้างอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ เพื่อจัดส่งไปยังร้านค้าปลีกท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
          
จากการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พบว่า ปริมาณสินค้าในท้องตลาดและห้างค้าปลีกค้าส่งมีเพียงพอต่อความต้องการ ราคาสินค้ายังอยู่ในภาวะปกติ มีบางพื้นที่ที่สินค้ามีราคาปรับขึ้นเล็กน้อย เช่น นครศรีธรรมราชราคาพืชผักปรับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่ตลาดและพื้นที่เพาะปลูก อาหารทะเลในจังหวัดนราธิวาสปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเรือประมงชายฝั่งไม่สามารถออกทะเลได้ อย่างไรก็ตามไม่พบการกักตุนสินค้า พาณิชย์จังหวัดได้จัดมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัย เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประสานสมาคมโรงสีนำข้าวมอบให้จังหวัดจำนวน 200 กก.เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020