ครม.ไฟเขียวมาตรการช้อปช่วยชาติ

by smethailandclub 13 ธค. 2016
Share:

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท หวังส่งเสริมการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า ของขวัญ สินค้าจำเป็นทั่วไป โดยไม่รวมถึงการซื้อสุรา ยาสูบ เบียร์ ไวน์ น้ำมัน ก๊าซเติมรถยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ตลอดจนค่าใช้จ่ายเรื่องทัวร์ มัคคุเทศน์ ที่พักโรงแรม เนื่องจากมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาตรการดังกล่าวกำหนดให้เริ่มระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 18 วัน จากปี 2558 กำหนดให้ช้อปเพียง 7 วันช่วงปลายปี  โดยนำใบกำกับภาษีจากร้านค้า ไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทสำหรับการยื่นแบบภาษีประจำปี 59 โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนมกราคม-มีนาคม 60

นายกอบศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช้อปช่วยชาติในครั้งนี้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่มีจำนวนวันที่มากขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมมาตรการมากขึ้น โดยในปี 2558 มีประชาชนเข้าร่วมมาตรการ 1 ล้านคน เกิดการใช้จ่ายเงินเกือบ 1หมื่นล้านบาท  คิดเป็นภาษีที่สูญเสียกว่า 1,200 ล้านบาท สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในมาตรการจำนวนกว่า 2 ล้านคน สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท  คาดว่ามีภาษีสูญเสียกว่า 3,200 ล้านบาท

ทั้งนี้  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงซึ่งครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้าระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
        
กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามจำนวนที่จ่ายเงินจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
        
1. ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
        
2. การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้นไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
        
3. ค่าบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเรื่องนี้ไม่รวมถึงค่าบริการที่จ่ายให้แก่              ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และค่าที่พักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021