ก.แรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษ

by smethailandclub 10 มค. 2017
Share:
กระทรวงแรงงาน เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ ทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการทำงานในสถานประกอบการ โดยมีตำแหน่งงานรองรับไว้แล้วทั่วประเทศกว่า 55,000 อัตรา

กระทรวงแรงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่มีผู้ต้องขังเป็นจำนวนหลายหมื่นคนได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้โอกาสประพฤติตนเป็นพลเมืองดี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการกรมการจัดหางานเร่งให้ความเหลือบุคคลดังกล่าวให้มีอาชีพ มีงานทำโดยเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข กรมการจัดหางานได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ประสานผ่านกรมราชทัณฑ์หรืผู้พ้นโทษโดยตรงเพื่อให้ผู้พ้นโทษดังกล่าวที่ประสงค์จะหางานทำมาลงทะเบียนสมัครงาน และส่งตัวพบนายจ้างที่แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้ได้พิจารณาบรรจุงานต่อไป จากนั้น ให้ติดตามผลการบรรจุงานและรายงานผลให้กรมการจัดหางานทราบโดยด่วน ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งว่างงานทั่วประเทศรองรับ จำนวนกว่า 55,000 อัตรา เช่น พนักงานบรรจุภัณฑ์ พนักงานในกระบวนการผลิต พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขับรถ แม่บ้าน พ่อครัว เป็นต้น

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้พ้นโทษที่เคยได้รับการฝึกอาชีพในระหว่างต้องขัง ที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระของตนเอง ก็ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ เช่น อาชีพที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ ตลาด แหล่งเงินทุน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้พ้นโทษต้องการฝึกทักษะฝีมือเพิ่มเติมก็ได้ประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจัดฝึกอบรมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปมั่นใจได้ว่าคนกลุ่มนี้มีฝีมือและจะสามมารถทำงานในสังคมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020