ก.แรงงาน เผย 'แนวทาง 3 มิติ' จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

by smethailandclub 21 มค. 2017
Share:

ก.แรงงาน เปิดเผย แนวทาง 3 มิติ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ (อาชีพ/รายได้) 2) สังคม (การศึกษา/สาธารณสุข) และ 3) ความมั่นคง (ที่อยู่อาศัย/การปราบปราม/การเข้าเมือง จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การศึกษา สาธารณสุข และจัดเขตพื้นที่เฉพาะ (Zoning) ให้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานต่างด้าว

นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อขยายผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 11 จังหวัด ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 11 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา

 นายวรานนท์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) ครั้งที่ 4/2559   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยในระยะแรกให้ดำเนินการในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระนอง โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบดูแลการจัดระเบียบแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข และจัดเขตพื้นที่เฉพาะ (Zoning) ให้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับแรงงาน

โดยการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จะต้องดำเนินการตามแนวทาง Function Area เนื่องจากแต่ละจังหวัดจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ความต้องการ และการใช้แรงงานมีความแตกต่างกัน เรื่องที่พักอาศัย จะพิจารณาตามสภาพพื้นที่เป็นอันดับแรก เนื่องจาก จะทำให้มีทะเบียนชื่อ ที่อยู่ รัฐจะสามารถควบคุมดูแล และขยายไปเรื่องอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สาธารณสุข การจ้างงาน สวัสดิการ การย้ายที่อยู่หลักแหล่งอาศัย   โดยขอให้ส่วนกลางกำหนดแนวทางเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานให้กับจังหวัด อาทิ ระบบจัดทำทะเบียน ระบบจัดเก็บภาษีแรงงานต่างด้าว แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 11 จังหวัด เป็นผู้กำหนดแผน  การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภายใต้กรอบแนวทาง 3  มิติ และส่งความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ภายในเดือน เม.ย. 60 เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวไปสู่จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 50,000 คน จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต สงขลา และตาก โดยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมต่อไป

 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021