เผย 9 CEO และ62 บริษัท เข้าชิงรางวัล SET Awards 2016 ประกาศผล 2 ก.พ. นี้

by smethailandclub 23 มค. 2017
Share:

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และวารสารการเงินธนาคาร เผย 9 CEO และ 62 บริษัทเข้าชิงรางวัล SET Awards 2016 ประกาศผลและมอบรางวัล 2 ก.พ. นี้ 
          
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร กำหนดจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ครั้งที่ 13 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทและความสามารถในการดำเนินงานสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
         
 "ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market "Work" for Everyone" โดยส่งเสริมคุณภาพ บจ. ไทยให้อยู่ในความสนใจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรางวัล SET Awards จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ บจ. ซึ่งในปีนี้ มีบริษัท 62 แห่ง และผู้บริหารสูงสุด 9 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบสุดท้าย ซึ่งล้วนมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน สมควรแก่การยกย่อง ซึ่งจะมีรางวัลที่มอบให้บริษัทรวมทั้งสิ้น 22 รางวัล" นางเกศรา กล่าว 
          
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2016 กล่าวว่าในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลใหม่ 3 ประเภท ได้แก่ บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน และผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้ง บจ. บล. และ บลจ. ที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมและการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ได้นำเสนอผลงาน โดยมีบริษัทให้ความสนใจสมัครเกินความคาดหมาย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งจะทำให้ SET Awards เป็นเวทีหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันของธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศชาติได้ในระยะยาว
          
คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2016 ได้แก่ ดร. พนัส สิมะเสถียร ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นางเกศรา มัญชุศรี และ ดร. สันติ กีระนันทน์
          
รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (แบ่งเป็น Best CEO Awards และYoung Rising Star CEO Award) 2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 6) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน
          
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2016 จะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯสำหรับรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2016 ติดตามได้ที่ www.set.or.th/setawards หรือสอบถามเพิ่มเติมสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9781
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021