เผย 9 CEO และ62 บริษัท เข้าชิงรางวัล SET Awards 2016 ประกาศผล 2 ก.พ. นี้

by smethailandclub 23 มค. 2017
Share:

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และวารสารการเงินธนาคาร เผย 9 CEO และ 62 บริษัทเข้าชิงรางวัล SET Awards 2016 ประกาศผลและมอบรางวัล 2 ก.พ. นี้ 
          
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร กำหนดจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ครั้งที่ 13 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทและความสามารถในการดำเนินงานสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
         
 "ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market "Work" for Everyone" โดยส่งเสริมคุณภาพ บจ. ไทยให้อยู่ในความสนใจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรางวัล SET Awards จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ บจ. ซึ่งในปีนี้ มีบริษัท 62 แห่ง และผู้บริหารสูงสุด 9 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบสุดท้าย ซึ่งล้วนมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน สมควรแก่การยกย่อง ซึ่งจะมีรางวัลที่มอบให้บริษัทรวมทั้งสิ้น 22 รางวัล" นางเกศรา กล่าว 
          
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2016 กล่าวว่าในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลใหม่ 3 ประเภท ได้แก่ บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน และผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้ง บจ. บล. และ บลจ. ที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมและการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ได้นำเสนอผลงาน โดยมีบริษัทให้ความสนใจสมัครเกินความคาดหมาย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งจะทำให้ SET Awards เป็นเวทีหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันของธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศชาติได้ในระยะยาว
          
คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2016 ได้แก่ ดร. พนัส สิมะเสถียร ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นางเกศรา มัญชุศรี และ ดร. สันติ กีระนันทน์
          
รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (แบ่งเป็น Best CEO Awards และYoung Rising Star CEO Award) 2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 6) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน
          
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2016 จะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯสำหรับรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2016 ติดตามได้ที่ www.set.or.th/setawards หรือสอบถามเพิ่มเติมสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9781
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021