กระทรวงพลังงาน จัด Thailand ESCO Fair 2013

by System 19 มค. 2013
Share:

 


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงาน Thailand ESCO Fair 2013 “Increase Business Competitiveness towards AEC by ESCO” และ ESCO Business Matching ผลักดันการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่อาเซียน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจในการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงานเพื่ออนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO บริษัทจัดการพลังงานดีเด่น และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจจัดการพลังงานดีเด่น

ด้านนายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์พลังงานของประเทศในปัจจุบันมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นตามความเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับความสามารถในการจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนของประเทศ เริ่มมีขีดจำกัดมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านอุปทานโดยรวมที่ลดลงซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงในแต่ละปี และย่อมส่งผลกระทบต่อตุ้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่ผ่านมา พพ. ได้มีการส่งเสริม ESCO ในหลาย ๆ รูปแบบทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการสานต่อผลงานจากปีที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงาน Thailand ESCO Fair 2013 เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงได้อนุมัติเงินทุน ESCO FUND จำนวน 500 ล้านบาท กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง การจัดงาน “ESCO Business Matching” โดยความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ตามภูมิภาค เป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และกระจายความรู้ความเข้าใจของแนวคิดธุรกิจจัดการพลังงาน ให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประหยัดพลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน และสนใจที่จะลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานได้เจรจาด้านธุรกิจอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการ 

“สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ นิทรรศการ การจัดสัมมนา และบูธของบริษัทจัดการพลังงาน ที่มุ่งเน้นเผยแพร่หลักของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานด้วยการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงานอย่างแท้จริง อีกทั้งวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีประสบการณ์ จากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCOที่จะให้มุมมอง และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป นายหิน กล่าว
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021