เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดฯ ในเดือนมิถุนายน

จัดโดย บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2270-1123 ต่อ 202

ร่วมค้นหาสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวคิดด้านการประหยัด พลังงานไฟฟ้า กับการประกวดในโครงการ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 
120,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.  ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ

2.  ปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจ และใช้พลังงานหมุนเวียนในการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสินค้าในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

3.  เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย

4.  เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา


เอกสารประกอบการสมัคร

1.  ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายประกอบ)

2.  คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที บอกเล่าเรื่องราวหรือโครงการลดต้นทุนด้วยการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือสามารถลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิตสินค้าในธุรกิจ

3.  ใบทะเบียนการค้า

4.  ภ.พ.20

5.  สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล จากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

6.  สำเนาบัญชีรายการผู้ถือหุ้น

7.  สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ

 

 

รางวัลสำหรับกิจการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวน  50,000  บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวน  20,000 บาท

4. รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้รับใบประกาศและเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563