เจาะอนาคต 'บรูไน' โอกาสเล็กๆ ที่เริ่มเปิดกว้าง

by SMEs 08 กพ. 2013
Share:

 

 


ประเทศที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยและมีกำลังซื้อเป็นอันดับที่สองของอาเซียน แต่อนาคตของ “บรูไน” ชาติเล็กๆบนเกาะบอร์เนียว กำลังเดินอยู่บนความไม่แน่นอนจากพลังงาน ซึ่งเป็นรายได้ 95 เปอร์เซ็นต์ของประเทศกำลังจะหมดลงไปในอีกไม่เกิน 20 ปีจากนี้ ผู้นำประเทศจึงเริ่มต้นแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพิ่มสัดส่วนรายได้ประชาชาติจากธุรกิจอื่นมากขึ้น เป็นโอกาสเล็กๆ ของภาคธุรกิจในอาเซียนที่จะเข้าไปเจาะตลาด
 
ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของบรูไน เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเป็นอันดับสามของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ประชากรมีรายได้ต่อหัว 49,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นอันดับที่สองของภูมิภาครองจากสิงคโปร์ ค่าเงินจะอ้างอิงกับสิงคโปร์โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 24 บาทต่อ 1 ดอลลาร์บรูไน ปี2554 ที่ผ่านมาจีดีพีมีการเติบโต 2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อไม่สูงนักเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน
 
ระบอบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยอิสลามมาลายู กษัตรย์เป็นทั้งเจ้าของแผ่นดินและเป็นฝ่ายบริหารรัฐบาลด้วย การเมืองมีคงวามมั่นคงสูง เนื่องจากรัฐบาลเน้นการดูแลประชาชนทั้งหมด 4 แสนคนอย่างดีทำให้ไม่เคยมีการต่อต้านการปกครองเกิดขึ้น ที่สำคัญไม่มีฝ่ายค้านในสภา
 
แม้จะได้ชื่อว่ามีกำลังซื้อสูง แต่จริงแล้วบรูไนก็มีชนชั้นระดับล่างเช่นกัน ผู้ที่รายได้สูงเช่น เชื้อพระวงศ์มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากร มีสัดส่วนชนชั้นกลางครึ่งหนึ่ง ที่เหลือเป็นชาวบ้านที่ยังอาศัยตามริมน้ำตามธรรมชาติเหมือนในอดีต การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ มีส่วนน้อยมากที่ทำธุรกิจส่วนตัว เพราะรัฐบาลมีนโยบายเลี้ยงดูประชากรทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะทำงาน
 
ความท้าทายสำคัญของบรูไน คือ ปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นรายได้หลักกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ คาดการณ์ว่าอาจจะหมดลงไปในอนาคต โดยน้ำมันคาดว่าจะหมดลงไปในอีก17 ปี และก๊าซธรรมชาติ 30 ปี นอกจากนี้ รัฐบาลยังเข้าไปอุดหนุนราคาพลังงานถึงปีละ 2,000 ล้านเหรียญ คนบรูไนจึงใช้น้ำมันเบนซินเพียงลิตรละ12-13 บาท ซึ่งถูกกว่าน้ำดื่มเสียอีก
 
นั่นเป็นสาเหตุให้ผู้นำประเทศเริ่มแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศครั้งใหญ่ภายใต้ วิชั่น บรูไน 2035 มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจ 4 ข้อคือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การเกษตร อาหารฮาลาล และธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดการผลิตในประเทศมากขึ้น ตามมาด้วยการเปิดองค์กรทางการเงิน นั่น คือ ธนาคารแห่งชาติในปีที่ผ่านมา ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เหลือ20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อดึงดูดธุรกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ยังลดนโยบายการคลังให้รัฐมีรายจ่ายที่น้อยลง 
 
ปัจจุบันมีเพียงนักธุรกิจจากสิงคโปร์และมาเลเซียที่เข้าไปทำธุรกิจในบรูไน อย่างไรก็ตามบรูไน ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสองชาตินี้มากนักในเรื่องของพรมแดน ทำให้ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับชาติอื่ นเช่นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย 
 
  โดยธุรกิจไทยในบรูไนถือว่ามีจำนวนน้อยมาก มีเพียงแค่งานสถาปนิกและงานก่อสร้างเท่านั้น ภาคธุรกิจเพียงรายเดียวที่เข้าไปทำธุรกิจในบรูไนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน คือ ข้าวตราฉัตรที่ส่งออกข้าวไปจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่ง ไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งสัดส่วน 90 เปอร์เซ็นต์ หรือปีละ 30,000 ตัน ปีที่ผ่านมาไทยกับบรูไนมีการค้าขายระหว่างกันมูลค่า 8,150ล้านบาท
 
  ทั้งนี้ กฎหมายการลงทุนของบรูไน ยังไม่ให้สิทธินักธุรกิจต่างชาติเข้าไปเปิดธุรกิจและถือหุ้นได้100เปอร์เซ็นต์ จะต้องมีผู้ประกอบการท้องถิ่นร่วมถือหุ้นด้วย 
 
โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยน่าจะเป็นอุตสหากรรมอาหารฮาลาล ซึ่งบรูไนพยายามผลักดันตราสินค้าของตัวเองขึ้น เพื่อเจาะตลาดตะวันออกกลาง โดยผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาทดสอบกับห้องแล๊ปของรัฐบาล (ไทยเข้าไปสนับสนุนด้วย) เมื่อผ่านแล้วก็จะได้ตราประทับ Brunei Halal Brand สามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นได้ ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มนำภาคธุรกิจบรูไนออกไปต่างแดน นอกจากนี้ยังมีภาคการเกษตรที่บรูไนกำลังมุ่งเน้นให้มีการผลิตข้าวเลี้ยงตัวเองได้ในสัดส่วน 60 เปอร์เซ็นต์ภายในปี2558 แต่ปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวยังไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
 
โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย คือ บรูไนเริ่มมีการลดขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในมีระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุนมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพารายได้จากพลังงานอย่างเดียว แม้ตอนนี้ภาพการลงทุนในบรูไนยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่สำหรับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงเป็นอันดับสองในภูมิภาคและยังมีความสดใหม่ ผู้ประกอบการจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสไป
 
 
 
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021