แอบมองเพื่อนบ้านรับมือ AEC

by SMEs 04 มีค. 2014
Share:

 


เรื่อง :  วิมาลี วิวัฒนกุลพานิช

เครดิตรูปภาพ http://www.theptaranon.com

    หากไม่พูดถึงกระแสที่กำลังฮอตเกี่ยวกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่กำลังจะมีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าก็อาจทำให้กลายเป็นคนตกเทรนด์ไปได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีผลสำรวจออกมากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของ SME ไทยไม่รู้และไม่พร้อมที่จะรับมือกับ AEC แม้จุดประสงค์ของการก่อตั้ง AEC จะมีขึ้นเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและวัฒนธรรมเพื่อให้ทัดเทียมกัน แต่ความเป็นจริง ดูเหมือนทั้ง 10 ชาติสมาชิกต่างกำลังตื่นตัวรับกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นมากกว่าในฐานะผู้ประกอบการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้เท่าทัน นอกจากแข่งขันกันเองในตลาดบ้านเราแล้ว ยังต้องเตรียมแข่งในระดับอินเตอร์อีกด้วย

    ตำราพิชัยสงครามว่าไว้ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครา ว่าแล้วก็ไปสอดส่องสมาชิกประเทศอื่นดูว่าเขาได้เตรียมการไปถึงไหนแล้ว ประเทศแรกคืออินโดนีเซีย ชาติที่มีประชากรกว่า 250 ล้านคน ซึ่งมากสุดในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน อินโดนีเซียดูจะตื่นตัวและให้ความสำคัญกับ SME มากกว่าหลายประเทศ ข้อมูลระบุ อินโดนีเซียมี SME ที่จดทะเบียนกับทางการ 51 ล้านราย (ยังไม่รวมผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียน) และเป็น SME เหล่านี้เองที่อยู่เบื้องหลังการสร้างงานให้ประชาชนถึง 97 เปอร์เซ็นต์ และ 55 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตของจีดีพีประเทศก็มาจาก SME  กระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียจึงให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับ SME ของตนโดยศึกษาจากประสบการณ์ของ SME เพื่อนบ้าน เช่น ไทย ทั้งในเรื่องของทักษะและขีดความสามารถทางธุรกิจ อินโดนีเซียมองการแข่งขันในเวทีนานาชาติ หากเน้นที่ราคาถูกอย่างเดียวอาจทำให้แพ้ได้ สิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการสร้างสรรค์ดีไซน์ที่โดนใจตลาด

    จากการศึกษา SME อินโดนีเซียและไทยประสบอุปสรรคคล้ายคลึงกันคือ SME ไม่มีการรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน เข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC และปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างภาครัฐกับเอกชน ดังนั้น อินโดนีเซียจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมกันนั้นก็จะเน้นให้การสนับสนุน SME สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นกลุ่มหนุ่มสาวไฟแรง รอบรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต และโฟกัสที่การส่งออกสินค้า เพราะศักยภาพของ SME กลุ่มนี้แหละจะทำให้อัตราการส่งออกเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้านกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียก่อตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center) เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

    กัสติ อากุง วีซากา ปูจา ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออาเซียนกล่าวว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะไทยมีการเตรียมพร้อมรับ AEC มาประมาณหนึ่งแล้ว แต่อินโดนีเซียดูจะไปไม่ถึงไหนมีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ของภาคธุรกิจอินโดนีเซียเท่านั้นที่รับรู้เกี่ยวกับ AEC อินโดนีเซียเคยได้รับบทเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งจากการไม่เตรียมพร้อมเมื่อคราวที่มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เมื่อ 3 ปีก่อน ในครั้งนี้อินโดนีเซียจะไม่ปล่อยให้พลาดเหมือนในอดีตแน่นอน การก่อตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาจึงมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลและการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาค 

    จากอินโดนีเซีย ไปดูกันที่ฟิลิปปินส์ อันเนื่องมาจากที่ตั้งซึ่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจึงทำให้ถูกมองว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกร่วมกับการก่อตั้ง AEC เท่าใดนัก ฟิลิปปินส์มีข้อได้เปรียบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไปได้สวย โดยการเติบโตของจีดีพีประเทศสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย เป็นรองก็แค่จีน ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ยังมีประชากรวัยทำงานสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย นั่นหมายถึงแรงงานราคาถูกที่จะดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศ

    อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนบรรยากาศการต้อนรับ AEC ในฟิลิปปินส์จะไม่คึกคักเท่าที่ควร แถมบรรดาผู้ประกอบการยังอยู่ในอารมณ์หวาดหวั่นไม่แน่ใจถึงผลกระทบที่จะตามมา อันนี้อาจสืบเนื่องมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์และประชาชนไม่เข้าถึงข้อมูล ร้อนถึงหน่วยงานรัฐนำโดยกระทรวงพาณิชย์ฟิลิปปินส์ต้องออกมาสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้ามาแสวงประโยชน์จาก AEC  เจ้าหน้าที่ภาครัฐมองว่าแม้จะเกิดการแข่งขันแต่ก็เปิดโอกาสให้ฟิลิปปินส์ได้ขยายตลาดใหญ่ขึ้น โดยขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเจรจาในเรื่องของการค้า การลงทุนและการบริการด้านต่างๆ

    ล่าสุด หอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (PCCI) ก็ได้แนะรัฐบาลออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเหล่า SME ที่ในขณะนี้ยังประสบปัญหาการขาดแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังด้อยในเรื่องทักษะและเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่น โดยรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไปจนถึงการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อช่วยให้ SME สามารถลดต้นทุนได้ PCCI มั่นใจว่าการก่อเกิดของ AEC มีแต่ทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับประโยชน์ในแง่ของการดึงดูดการลงทุน การกระตุ้นการแข่งขัน การกระชับความสัมพันธ์และการค้ากับประเทศอื่น ที่สำคัญที่สุด เปิดโอกาสให้ SME ฟิลิปปินส์ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายซัพพลายเชนระดับโลก ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างหนึ่ง

    เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ดูเหมือน SME ไทยจะตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC มากกว่า อย่างไรก็ตาม อย่าตั้งอยู่บนความประมาท เวลาอีก 2 ปีอะไรๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากที่ไม่ประสีประสา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อย่างพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม อาจซุ่มรับจนผงาดแซงหน้าได้ SME ไทยจึงควรพร้อมอยู่เสมอทุกเวลา
   

อ้างอิง
http://businessmirror.com.ph/index.php/business/asean-economic-community/14190-as-a-e-c-2015-nears-phl-firms-told-don-t-panic

http://www.philstar.com/business/2013/05/03/937602/phl-needs-undertake-reforms-prior-aec

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/the-grim-reality-behind-the-philippines-economic-growth/275597/

http://www.seadiproject.com/post/events-news/seadi-news/seminars-and-conferences/helping-small-and-medium-sized-enterprises-to-realize-the-full-benefits-of-the-asean-economic-community/

http://www.establishmentpost.com/indonesia-launch-study-center-to-prepare-for-asean-community-2015/

 

Share:

Related Articles

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​อาชีพนี้ก็มีด้วย! ขายลายมือประทับบนสินค้าหรู Calligrapher ธุรกิจมีมานานกว่าทศวรรษ

ย้อนกลับไปเกือบ 10 ปีก่อน “calligrapher” หรือ “นักออกแบบตัวอักษรผ่านลายมือ” เป็นอาชีพที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในสิงคโปร์ แต่ปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวกับ ca..

by SME Thailand.| 01 ตค. 2021