​บริษัทขนาดกลางในเอเชียยังมั่นใจ แม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

บริษัทขนาดกลางในเอเชียมีความมั่นใจสูงในความสามารถที่จะเติบโต และมองไปยังตลาดต่างประเทศ เคียงคู่ไปการขยายตัวในตลาดภายในประเทศเพื่อสร้างแรงส่งที่เอื้อ..

by SME Thailand PR News 18 มีค. 2015 4456

​ธุรกิจขนส่งทางถนน เจอก้างชิ้นใหญ่ขวางคอบุก AEC

แม้ว่าธุรกิจขนส่งทางถนนของไทยในปี 2557 ไม่ค่อยเติบโตนัก ด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ขยายตัว แต่ในปี 2558 มองว่าธุรกิจนี้จะมีความคึกคักขึ้น เพราะเศรษฐกิ..

by SME Thailand PR News 26 กพ. 2015 5284

​พฤติกรรมการอยู่-การกิน ชาว CLMV

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม นับได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพด้วยจำนวนประชากรที่มีเกือบ 60 ล้านคน และเกือบ 90 ล้านคน ในเมียนมาร์ และ..

by SME Thailand PR News 16 กพ. 2015 6758

​เครื่องสำอางไทยฉายแววรุ่งในฟิลิปินส์

หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แน่นอนว่าตลาดหลักที่สำคัญของไทย ก็คือตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ที่ผู้ป..

by SME Thailand PR News 01 กพ. 2015 4998

​โอกาสทอง SMEs ไทย รุกตลาดเพื่อนบ้านผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หนึ่งในนโยบายที่ทางการไทยเร่งผลักดันและเป็นโอกาสทองของ SMEs ไทยในขณะนี้ คือ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยในระยะแรกประก..

by SME Thailand PR News 28 มค. 2015 5237

เด็กไทยรู้อะไรเกี่ยวกับ AEC บ้าง

ผลการสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยต่อการเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาคมอาเซียน” และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 มกราคม ..

by SME Thailand PR News 09 มค. 2015 4067

EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558

อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตในระดับ 3-3.5% โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในปี 2558 จากท่องเที่ยว ส่งออก ลงทุนรัฐ

by SME Thailand PR News 03 ธค. 2014 13966

เวียดนาม…โอกาสสินค้าอุปโภคบริโภคไทย

ตลาดค้าปลีกค้าส่งในเวียดนามอาจมีมูลค่าถึง 2.34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้ และด้วยอัตราการขยายตัวขนาดเลขสองหลักทุกปีในแปดปีที่ผ่านมา

by smethailandclub 20 พย. 2014 5866

ตลาดเครื่องประดับเสือเหลืองโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม

มาเลเซีย เป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับแท้

by smethailandclub 09 กค. 2014 4655

ประสบการณ์พิชิตใจลูกค้า บททดสอบ...ก่อนลุย AEC

ถึงวันนี้หลายคนเริ่มมองเห็นโอกาสที่กำลังจะมาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี 2558 เพราะเมื่อตลาดใหญ่ขึ้น ..

by smethailandclub 13 มิย. 2014 5552