ภูฏานล้ำ! ทำเกษตรยุคใหม่ ส่งออก “ดอกไม้กินได้” จับลูกค้าตลาดบน ขายดีทั่วโลก

by SME Thailand. 10 ตค. 2019
Share:
Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์Main Idea
 
  • อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ในภูฏาน คือ การทำเกษตรกรรมดั้งเดิม แต่เมื่อมีคนรุ่นใหม่การศึกษาสูงผนึกกำลังปฏิวัติวงการเกษตรกรรมของประเทศให้เป็นเกษตรอินทรีย์และยั่งยืน จึงมีการผุดธุรกิจขึ้นมารองรับมากมาย
 
  • หนึ่งในนั้น คือ “Druk Metho” แบรนด์ดอกไม้ออร์แกนิกกินได้ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงยังต่อยอดแปรรูปนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย     ภูฏาน ประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัยที่มีขนาดเล็กมาก ประชากรไม่ถึง 800,000 คน ผู้คนดำรงชีวิตเงียบง่ายภายใต้หลักความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) สำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product) แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงคนในประเทศจะทำการเกษตรแบบพอเพียงแต่อย่างเดียว ธุรกิจต่างๆ ก็มีการดำเนินควบคู่ไปด้วยเช่นกัน ภูฏานอาจเป็นประเทศที่เราไม่ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจนทำให้นึกภาพไม่ออกว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นที่น่าสนใจของประเทศนี้
               

     หากเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เห็นจะเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่รัฐบาลกำลังให้การสนับสนุน วันนี้เราจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ Druk Metho” แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดอกไม้กินได้รายหนึ่งของภูฏานมานำเสนอ เนื่องจากเป็นสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ 
               
     ธุรกิจที่ว่าริเริ่มโดยคนหนุ่มวัย 27 ชื่อ “ทินเลย์ นัมไก” ซึ่งจบการศึกษาด้านแอปพลิเคชั่นในคอมพิวเตอร์ เขาตั้งใจสร้างแบรนด์ Druk Metho ซึ่งหมายถึงดอกไม้มังกรขึ้นมาเมื่อปี 2560 ด้วยเจตนาต้องการให้เป็น Social Enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคม เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชนบท และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเกษตรกรรมของภูฏานที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเกิดการฟื้นตัวและนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
               
     ทินเลย์ เล่าว่า ขณะที่เขาและทีมงานค้นคว้าข้อมูลก็บังเอิญได้รู้จัก บริษัท สวิส อัลไพน์ เฮิร์บ (SAH) ที่สนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ดอกไม้กินได้ที่มีตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้าที่มีปริมาณน้อยแต่มูลค่าสูงสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้
               

      ข้อมูลระบุว่าความต้องการดอกไม้ออร์แกนิกกินได้ไม่เพียงเพิ่มมากขึ้นในสวิสเซอร์แลนด์ แต่ในหลายๆ ตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดระดับบนก็ต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เช่นกัน ทินเลย์จึงเกิดแนวคิดทำธุรกิจผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรทั่วภูฏาน 
               
      แบรนด์ Druk Metho  ทำงานร่วมกับบริษัท Drachukha Flower Group (DFG) ซึ่งก่อตั้งโดยหญิงสาวชาวภูฏาน 3 คนที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีการศึกษาที่หันมาสนใจปลูกไม้ดอกมูลค่าสูงพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผัก สมุนไพรและพืชที่ใช้ทำเครื่องเทศ เรียกง่ายๆ ว่า DFG เป็นผู้ผลิตดอกไม้และผ่านกระบวนการเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ให้ Druk Metho นำไปจำหน่ายนั่นเอง นอกจาก DFG Druk Metho เขายังร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกรชนบทในหุบเขาภูนาคา ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้า
               

      ทินเลย์ไม่เพียงส่งออกผลิตภัณฑ์ดอกไม้ออร์แกนิกกินได้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสหภาพยุโรปไปยังสวิสเซอร์แลนด์ทุกปีตามปริมาณที่กำหนด แต่ยังเพิ่มมูลค่าของดอกไม้เหล่านั้นด้วยการนำมาแปรรูปและใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ข้าวรีซ้อตโต้และเกลือหิมาลัยผสมอีกด้วย ปัจจุบันสินค้าภายใต้แบรนด์ Druk Metho มี 5 ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายที่ร้านค้าในทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน และพื้นที่อื่น เช่น ปาโร และภูนาคา ผลิตภัณฑ์แปรรูปของ Druk Metho ประกอบด้วยชุดข้าวรีซ้อตโต้พร้อมปรุง 2 รส และเกลือหิมาลัยผสม 3 แบบได้แก่  Wild mushroom risotto (ข้าวแดง เห็ดป่า ดอกไม้ ผักและเครื่องเทศ) Tree tomato risotto (ข้าวแดง มะเขือต้น ดอกไม้ ผักและเครื่องเทศ) ส่วนเกลือหิมาลัยผสมมี 3 ชนิดให้เลือก หลักๆ จะผสมกับกลีบดอกไม้ แต่แตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียด เช่น บางชนิดผสมพริกหมาล่า บางชนิดผสมพาสเลย์
                     ทินเลย์วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในตลาดบน เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนภูฏาน เขาวางแผนไว้ว่าหลังจากที่ตลาดเฉพาะกลุ่มอยู่ตัวแล้วจึงจะขยายไปยังตลาดในประเทศ เช่น อาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเช้าธัญพืชในราคาที่ลูกค้าภูฏานจ่ายได้ นอกจากเป็นการเพิ่มไลน์สินค้า ยังเท่ากับขยายการใช้วัตถุดิบไปยังพืชอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย
               

     และนี่แหละเรื่องราวเกษตรกรรมในวันนี้ของภูฏาน ประเทศเล็กๆ ที่ให้ค่าความสุขมวลรวมประชาชาติสำคัญกว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั่นเอง
 
 


อ้างอิง
www.dailybhutan.com/article/edible-organic-flowers-from-bhutan-see-increasing-demand-from-high-end-markets-worldwide
www.businessbhutan.bt/2019/06/28/druk-metho-tastes-as-good-as-it-looks/
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 
Share:

Related Articles

​ลูกค้าคิด หุ่นยนต์ทำ โมเดลธุรกิจร้านอาหารแห่งอนาคต

ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้คน และภาพแบบนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่เตรียมเบอร์เกอร์อร่อย..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021