Scoop Bar ก้าวที่กล้าของไอศกรีมแซนด์วิช Local Brand

Scoop Bar ขนมหวานแบรนด์ท้องถิ่นที่แทรกตัวขึ้นมาท่ามกลาง International Food, Beverage & Dessert ยี่ห้อดัง ณ Mall Kota Kasablanka ห้างสรรพสินค้าขน..

by SME Thailand. 03 กพ. 2016 2880

อาเซียน ความเชื่อมโยงที่ต้องสร้างเพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ผลักดันหลากหลายความคิดบนเวที ASEAN Business Forum 2015 “Creating Value through ASEAN Connectivity”

by smethailandclub 12 พย. 2015 3912

เมียนมาบทเรียนและแบบอย่างการปิดประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายกฯ ประยุทธ์ ได้ปรารภว่าถ้าไม่มีความปรองดอง จะปิดประเทศ ปิดประเทศแล้วดีหรือไม่อย่างไร ลองดูเมียนมาเป็นตัวอย่าง

by smethailandclub 30 ตค. 2015 3477

เปิดประตูสู่ธุรกิจการค้าสินค้าในตลาดอาเซียน

ปีนี้แล้วนะคะที่สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้กำหนดให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการเป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตเดียว

by smethailandclub 22 กย. 2015 6164

เรียนรู้จากอาเซียนมาปรับใช้พัฒนาไทย

ในอาเซียนหลายประเทศ วงการอสังหาริมทรัพย์ของเขามีพัฒนาการไปไกลกว่าเรา เราควรได้นำสิ่งดีๆ ของเขามาพัฒนาประเทศของเราบ้าง

by smethailandclub 30 สค. 2015 3870

ค่าเงินในภูมิภาคผันผวน...อีกโจทย์สำคัญของไทย

สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียต่างเผชิญแรงเทขายอย่างหนักตลอดช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางความเสี่ยงจากหลายปัจจัยที่ถูกจุดชนวนขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ย..

by SME Thailand PR News 25 สค. 2015 3900

เปิดพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม CLMV ท่องเที่ยว-บริการสุขภาพ

สสว. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มข. เผยแพร่งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ในกลุ่ม CLMV

by SME Thailand PR News 19 สค. 2015 5657

คุณกล้าไปลงทุนเมียนมา...?

ผมเคยพาคณะนักพัฒนาที่ดินไทไปคุยกับท่านกงสุลประจำนครย่างกุ้ง ท่านบอกว่านักลงทุนไทยได้แต่มาดู ๆ และจด ๆ จ้อง ๆ ไม่ได้ไปลงทุนในเมียนมาอย่างจริงจัง

by SME Thailand PR News 15 สค. 2015 3307

พี่ใหญ่พี่รองประคองเศรษฐกิจเอเชียอย่างไรให้สงบสุข

ในห้วงช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมานั้น ประเทศจีนถือได้ว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งเอเชีย น้องๆ มีปัญหาก็จะหันหน้าไปพึ่งพาพี่ใหญ่อย่างจีน

by SME Thailand PR News 14 สค. 2015 3592

เตรียมพร้อม “คน” รับโอกาส AEC

จากผลสำรวจศักยภาพและการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยู่เพียงระดับ “ปานกลาง” เท่านั้น

by SME Thailand PR News 11 สค. 2015 3944