โจทย์ยาก SME ไทยลุยตลาดอิเหนา

เท่าที่ได้ฟังข้อมูลจากทั้งภาคเอกชนและทางการ พอจะทำให้สรุปได้ว่า เป็นเรื่องยากมากที่ผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอีของไทย จะเข้ามาเจาะตลาดที่อินโดนีเซียได..

by SMEs 25 ตค. 2012 5106

โอกาสพม่า...ในมุมมอง SME ไทย

หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ กานต์รวี โลหรัตนวิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอลลิ ไทย เทรด จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิ..

by SMEs 20 ตค. 2012 9892

8 กลุ่มมาตรการกีดกันการค้าที่ SME ต้องรู้

หลังจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ AEC แล้ว คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า อุปสรรคในเรื่องของกำแพงภาษีจะหมดลงไปจากการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเหลือ 0 เปอร์เ..

by SMEs 18 ตค. 2012 7107

ตีแตก...จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยใน AEC

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนา Top Executive Semi..

by SMEs 20 กย. 2012 12290

ค้าปลีกอาเซียนโอกาสไทยกระเป๋าตุง

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ AEC ที่กำลังมาถึงในระยะอันใกล้ ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทยมากขึ้น อีกทั้งการบริโภคสินค้า..

by SMEs 27 สค. 2012 19456

ท่องเที่ยวพม่าบูม สบช่องทุนไทยหยิบชิ้นปลามัน

ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศพม่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.5 ต่อปี หรือราว 3 – 4 แสนคน ซึ่งจำนวนนี้ไม่ร่วมนักท่อ..

by SMEs 10 สค. 2012 10346

โครงการทวาย เอื้อประโยชน์ SME ไทย

การยกระดับโครงการทวายเป็น “รัฐ-รัฐ” ช่วยฉายแนวโน้มเชิงบวกของโครงการ นับตั้งแต่การระงับการสร้างโรงไฟฟ้าในโครงการทวาย และการถอนตัวของบริษัท Max Myanma..

by SMEs 26 กค. 2012 6618

พม่าบาตรหงายต่างชาติรุมทึ้ง...ไทยเฉื่อยกินแห้ว!!

มื่อ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้บริษัทเอกชนสหรัฐฯ ลงทุนในพม่าได้แล้ว โดยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และ..

by SMEs 05 มิย. 2012 5127

ต้องรีบรู้เขา

แม้แต่ชาวบ้านร้านตลาด ก็เริ่มสัมผัสได้ถึงผลของการเปิดเสรีการค้า เพราะเมื่อภาษีนำเข้าลดลง ราคาสินค้าก็ถูกลงด้วย

by SMEs 16 พค. 2012 5143

AEC 2558 ไทยอืดอาดระวังสิงค์โปร์ฟาดเรียบ

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จุดประสงค์หนึ่งเพื่อต้องการให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ซึ่งเรื่องของ..

by SMEs 08 พค. 2012 6109