เอเชียใต้-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา โอกาสตลาดใหม่ธุรกิจ SME ส่งออก ปี’63

by SME Thailand. 18 กพ. 2020
Share:
TEXT : กองบรรณาธิการ
 
 
 


Main Idea
 
  • สสว. เผยตัวเลขส่งออก SME ปี 2562 มูลค่ารวม 75,477.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.6 ผลจากการส่งออกสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ไปตลาดส่งออกสำคัญทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึง EU ขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
  • ในปี 2563 ยังมีตลาดคู่ค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจและมีศักยภาพสำหรับ SME อาทิ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ฯลฯ ซึ่ง สสว. เตรียมกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทั้งเงินทุน ทักษะ ตลาด และช่วยผู้ประสบปัญหา ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สถานการณ์ SME ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ 
 
          
 
 

     ปี 2562 ที่ผ่านมา ยังมีความท้าทายกับผู้ประกอบการส่งออกไทย หลังต้องเจอกับบททดสอบรอบด้าน ทั้งสงครามการค้า ปัญหาค่าเงินบาท และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก กระทบต่อการทำธุรกิจของ SME กลุ่มส่งออก

     อย่างไรก็ตามแม้จะเจอศึกรอบด้าน แต่ตัวเลขการส่งอออกของ SME ในปีที่ผ่านมาก็ยังคงเติบโต ดังที่ “ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ” รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้ข้อมูลไว้ 
  • SME ส่งออก ปี’62 ยังโต 3.6 เปอร์เซ็นต์

     สสว. รายงานตัวเลขการส่งอออกของ SME ในรอบปี 2562 พบว่า มีมูลค่ารวม 75,477.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6 และมีสัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 30.6 เฉพาะเดือนธันวาคม 2562 มีการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 5,530 ล้านเหรียญสหรัฐ

     โดยมีปัจจัยบวกมาจากตลาดส่งออกสำคัญของ SME ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น จีน สหรัฐอเมริกา ซึ่งขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.4 และ 10.1 ตามลำดับ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง เพื่อทดแทนสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างกัน (สงครามการค้า) มีการขยายตัว เช่น เม็ดพลาสติก ทองแดงบริสุทธิ์ ยางนอกรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ อุปกรณ์ Solar cell เครื่องคำนวณและประมวลผล ท่อและข้อต่อ ตะปู หมุดที่ทำด้วยเหล็ก รวมทั้ง ฟูก ที่นอน และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ  เช่นเดียวกับตลาดในกลุ่ม EU ที่ยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 
  • ตลาดอาเซียนหดตัว ผลไม้สดเติบโตดี

     ทั้งนี้ตลาดในกลุ่มอาเซียนและญี่ปุ่น พบว่า การส่งออกหดตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 5.9 และ 1.6  ตามลำดับ
ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้คู่ค้าดังกล่าว ลดการนำเข้าสินค้าขั้นกลางจากไทยเพื่อไปผลิตและส่งออก รวมถึงผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท


     อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า สินค้าส่งออกสำคัญของ SME ที่ขยายตัวได้ดีในปี 2562 ได้แก่ กลุ่มผลไม้สด โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และผลไม้แปรรูปต่างๆ ขยายตัวถึงร้อยละ 34.4 กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 13.2 กลุ่มเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 1.1 นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ขยายตัว ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ อาหารแปรรูป เครื่องหนัง เป็นต้น 
 
  • คาดการณ์สถานการณ์ SME ปี 2563

     จะเกิดอะไรขึ้นในการส่งออกปี 2563 สสว.รายงานสถานการณ์ของ SME ในปี 2563 คาดว่า ในช่วงไตรมาสแรก การส่งออกสินค้าบริการหรือการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) และการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลจีน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SME ไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจโรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร การขนส่ง ศิลปะนันทนาการ ของขวัญของชำร่วย ฯลฯ ซึ่งจากข้อมูลของ สสว. พบว่า รายได้ของธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวทั้งประเทศเกิดจาก SME คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประมาณการ GDP ของ SME ในไตรมาสแรกของปี 2563 ขยายตัวต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เล็กน้อย


     อย่างไรก็ดี ผลจากเริ่มมีสัญญาณที่ผ่อนคลายลงของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ขณะที่ค่าเงินบาท มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เหลือร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
 


 
  • จับตาตลาดใหม่ที่ยังมีศักยภาพสำหรับ SME ไทย

      ทั้งนี้ สสว. เตรียมดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุน SME ในการขยายช่องทางการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศในแถบเอเชียใต้ กลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มแอฟริกา และกลุ่มยุโรปตะวันออก รวมถึงการดำเนินมาตรการสำคัญในการส่งเสริม SME ในปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน SME รายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาความรู้ ทักษะและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด สนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อได้ โดยเชื่อว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถช่วยให้การส่งออกและสถานการณ์ SME โดยภาพรวมมีทิศทางการขยายตัวที่ยังคงเป็นบวกอยู่
 

     สำหรับ SME ในกลุ่มส่งออก ตลาดใหม่เหล่านี้ยังมีความหวัง สามารถไปฉกฉวยโอกาสกันได้ เพียงเตรียมตัวให้พร้อม และศึกษาตลาดให้ดี เพื่อยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2563 นี้
 


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​Cart Safe ถุงคลุมรถเข็นป้องกันโควิด ไอเดียสุดล้ำจากคุณแม่ลูกสาม สร้างรายได้ง่ายๆ จากเรื่องใกล้ตัว

เช่น “Cart Safe” ถุงคลุมรถเข็นใส่สินค้าที่เห็นในรูปนี้ แม้จะดูเหมือนว่าทำออกมาง่ายๆ แต่จริงๆ แล้วกลับช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาใช..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​แตกไลน์ธุรกิจยังไงให้รอดและรุ่ง ถอดกลยุทธ์อายิโนะโมะโต๊ะ แบรนด์อาหารกว่าร้อยปีหนีตายสู่ธุรกิจไอที

หลายคนคงนึกไม่ถึงแน่ๆ ว่าวันหนึ่ง “อายิโนะโมะโต๊ะ” แบรนด์ผงชูรสที่แสนจะคุ้นหู จะบุก “วงการไอที” ที่แสนจะห่างไกลจากธุรกิจอาหาร ด้วยการหันมาจริงจัง..

by SME Thailand.| 19 กย. 2021

​“การบริจาค” กลยุทธ์ชุบชีวิตแบรนด์โนเนมในจีน จากเกือบล้มละลายเป็นขายสินค้าเกลี้ยงร้าน

กระแสชาตินิยมของจีนประทุขึ้นมาอีกระลอกช่วงเกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่มณฑลเหอหนานช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และ“เออร์เก้” (ERKE) ที่ล้มลุกคลุกคลานและ..

by SME Thailand.| 14 กย. 2021