เจาะตลาดกัมพูชา โอกาสการค้าผู้ประกอบการไทย

กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยราวร้อยละ 8 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวกว่าร้อยละ 7 ในป..

by Conceptplays Co.,Ltd. 12 มีค. 2014 25639

สร้าง 7 อุตสาหกรรมไทยสู่ฮับอาเซียน

เดินหน้าไปแล้วอย่างเข้มข้นกับโครงการ AEC Ready ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือกับ 4 หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน 7 อุตสาหกรร..

by SMEs 06 มีค. 2014 7433

บุกตลาด CLMV อนาคต SMEs ไทย

งานสัมมนา CP ALL SMEs FORUM 2014 หัวข้อ "บุกตลาด CLMV...อนาคต SMEs ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถาบัน..

by SMEs 04 มีค. 2014 1529

สำรวจตลาดและเทรนด์ผู้บริโภคอินโดนีเซีย

แม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตและสิ่งทอรายสำคัญของโลกก็ตาม แต่ก็ยังมีความต้องการนำเข้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่ที่ม..

by SMEs 13 กพ. 2014 6545

Unlocked ตากาล็อก โอกาสแบบไม่ล็อกของ SMEs

เมื่อไม่นานข่าวคราวความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับฟิลิปปินส์ได้สร้างความตระหนกตกใจให้กับหลายๆ คน แม้จะทราบกันดีว่าประเทศแห่งนี..

by SMEs 10 มค. 2014 3540

แอบมองเพื่อนบ้านรับมือ AEC

หากไม่พูดถึงกระแสที่กำลังฮอตเกี่ยวกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่กำลังจะมีขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าก็อาจทำใ..

by SMEs 01 พย. 2013 1263

บริหารต้นน้ำ...สู่ปลายน้ำ เปิดทาง SMEs สู่อาเซียน

การแข่งขันในยุคการค้าเสรี โดยเฉพาะยิ่งใกล้ที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ยิ่งสร้างความตระหนักรับรู้ในหมู่ผู้ประกอบการไทยถึงแนวโน้มของการแข..

by SMEs 30 กย. 2013 1643

สิงคโปร์ กับโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

สำหรับตลาดนั้นสิงคโปร์นั้นยังคงมีช่องว่างการลงทุน แม้ว่าการแข่งขันสูง แต่ประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียน ปัจจัยที่ทำให้ลงทุนในตลาดอาเซียน..

by SMEs 16 กย. 2013 9573

วิสแพค ปูทางสู่อาเซียน ชักธงสู่พม่า-กัมพูชา

อดีตวิศวกรด้านวิศวกรรมเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่าง จรัล เดชประทุม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิสแพค จำกัด เป็นนักธุรกิจไทยที่มองเห็นโอกาสดังกล่..

by SMEs 07 สค. 2013 1413

เจาะพฤติกรรมบริโภค 9 ประเทศในอาเซียน

จากข้อมูลของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ที่ได้เปิดเผยออกมาว่า หากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อใด การลงทุนด้..

by SMEs 02 สค. 2013 2564