​เครื่องสำอางไทยฉายแววรุ่งในฟิลิปินส์

by SME Thailand PR News 01 กพ. 2015
Share:


    
      หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แน่นอนว่าตลาดหลักที่สำคัญของไทย ก็คือตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ที่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยให้ความสนใจในการเข้าไปทำตลาดมากที่สุด จากความได้เปรียบด้านพรมแดนที่เชื่อมถึงกันได้สะดวกและความคุ้นเคยต่อสินค้าไทย 

    อย่างไรก็ดี  ยังมีอีกหนึ่งตลาดที่เป็นโอกาสทางธุรกิจเช่นกัน นั่นก็คือ ฟิลิปปินส์

    ฟิลิปปินส์ เป็นตลาดหนึ่งในอาเซียนที่น่าจับตามองของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอย่างเครื่องสำอาง โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นตามลำดับ จากอานิสงส์การค้าการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

    โดยในปี 2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะยังคงเติบโตสูงในระดับร้อยละ 6.0-7.0 ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน  
     นอกจากนี้ แรงงานที่ออกไปทำงานต่างประเทศและส่งเงินรายได้กลับเข้ามายังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ช่วยผลักดันให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวอย่างมากในช่วงหลัง ส่งผลให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และหันมาเริ่มพิถีพิถันกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมากขึ้น  

    การเติบโตของสินค้าเครื่องสำอางในฟิลิปปินส์ ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมเมือง ที่ทำให้วิถีชิวิตของผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบการเข้าสังคมและการสังสรรค์ 

    นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบทบาทของสื่อโซเซียลมีเดีย ยังมีส่วนต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ในแง่ของการรับรู้และความสนใจที่มีต่อสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามมากขึ้นตามลำดับ 

    หากวิเคราะห์ถึงมุมมองของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อสินค้าเครื่องสำอางไทย จะพบว่า ปัจจัยที่ทำให้เครื่องสำอางไทยได้รับความนิยมและถือเป็นจุดแข็งหลักๆ จะมาจากการที่เครื่องสำอางไทยมีคุณภาพภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม มีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาเทรนด์ของเครื่องสำอางเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน รวมไปถึงจากการที่ไทยเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่สำคัญ ยังทำให้ไทยมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในสายตาผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยในระดับ SMEs ทั้งที่มีแบรนด์และไม่มีแบรนด์ ที่แม้ในปัจจุบันจะยังมีสัดส่วนการส่งออกไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (ที่ส่วนใหญ่มีการวางกลยุทธ์ตามนโยบายของบริษัทแม่) ในแง่ของการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางของชาวฟิลิปปินส์  
     นอกจากนี้ อีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยก็คือ กระแสความนิยมในเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือออร์แกนิค (Organic) ของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคภายในประเทศ

 ในขณะที่ไทยก็มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องสำอางมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ ดังนั้น หากผู้ประกอบการอาศัยกระแสการตื่นตัวในเครื่องสำอางสมุนไพรเข้าไปทำตลาด ก็น่าจะทำให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย มีโอกาสเข้าไปขยายพื้นที่ทางการตลาดในสินค้าเครื่องสำอางในฟิลิปปินส์ได้พอสมควร

      ทั้งนี้ แม้ว่าความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยยังต้องเผชิญในตลาดฟิลิปปินส์ ก็คือแบรนด์ไทยยังไม่แข็งแกร่งมากนัก ทำให้การเจาะตลาดค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก ประกอบกับค่าจ้างแรงงานของไทยมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ราคาสินค้าเครื่องสำอางของไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง รวมถึงงบด้านการตลาดที่อาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 
    อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการเข้าสู่ตลาดเครื่องสำอางฟิลิปปินส์ สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอางแบรนด์ไทย นั่นก็คือ การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ค่อนข้างมีความแตกต่างทางด้านรายได้และรสนิยมในการบริโภค จะเห็นได้ว่า แม้ว่ากว่าร้อยละ 70 ของประชากรฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีรายได้ต่ำ แต่ในระยะหลังจำนวนผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง ก็เริ่มขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีส่วนอย่างมากต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

    ทั้งนี้ นอกเหนือจากการวางโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมแล้ว ผู้ประกอบการไทยควรศึกษารายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบทางการค้าและมาตรฐานสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ 
 


    รวมถึงการมองหาพันธมิตรทางการค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำตลาดและกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ เทรนด์/กระแสความนิยมที่เกิดขึ้นต่อสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางในฟิลิปปินส์

     การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ อาทิ บล๊อกเกอร์ ดารานักแสดงหรือผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการความงาม เพื่อรีวิวสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นความน่าสนใจและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง และประการสำคัญก็คือ การสร้างการรับรู้ในแบรนด์และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกันองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจัยเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในระยะข้างหน้า ที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย มีโอกาสเข้าไปแทรกพื้นที่ทางการตลาดที่มีอยู่เดิมได้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
Share:

Related Articles

​Squid Game ซีรีส์ปลุกวงการธุรกิจจีนให้คึก แค่ 3 วันยอดขายหน้ากากดำทำเงินกว่า 1.6 ล้านบาท

ความฮอตฮิตของซีรีส์ Squid Game คือความเคลื่อนไหวบรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่พยายามโหนกระแสความดังด้วยการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอ..

by SME Thailand.| 15 ตค. 2021

​Sticky ร้านลูกอมที่เกือบเจ๊งเพราะโควิด แต่พลิกวิกฤตด้วย Social Media Marketing

โลกออนไลน์กลายเป็นทางรอดของหลายธุรกิจในยุคโควิด “Sticky” เป็นร้านลูกอมแฮนด์เมดในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากยอดหายหดจนเหลือ 0 ร้านก็ได้เริ่มโพส..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​อาชีพนี้ก็มีด้วย! ขายลายมือประทับบนสินค้าหรู Calligrapher ธุรกิจมีมานานกว่าทศวรรษ

ย้อนกลับไปเกือบ 10 ปีก่อน “calligrapher” หรือ “นักออกแบบตัวอักษรผ่านลายมือ” เป็นอาชีพที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในสิงคโปร์ แต่ปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวกับ ca..

by SME Thailand.| 01 ตค. 2021