​บริษัทขนาดกลางในเอเชียยังมั่นใจ แม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

by SME Thailand PR News 18 มีค. 2015
Share:

 - อาเซียนเป็นตลาดต่างประเทศยอดนิยมสูงสุดสำหรับธุรกิจในอินโดนีเซียและมาเลเซีย

- บริษัทในอินเดียและจีน หมายตาตลาดยุโรปเป็นพันธมิตรหลักทางการค้า

- ผลสำรวจ CEO และ CFO ของบริษัทขนาดกลางในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซียโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 
    บริษัทขนาดกลางในเอเชียมีความมั่นใจสูงในความสามารถที่จะเติบโต และมองไปยังตลาดต่างประเทศ เคียงคู่ไปการขยายตัวในตลาดภายในประเทศเพื่อสร้างแรงส่งที่เอื้อให้เกิดการเติบโตมากขึ้น จากผลการสำรวจอิสระของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 
    จากการสำรวจความเห็นของ CEO และ CFO ของบริษัทต่างๆ ที่มีรายได้ระหว่าง 30-100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในตลาดสี่ประเทศของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย บ่งชี้ถึงความรู้สึกมองโลกในเชิงบวก แม้เศรษฐกิจในภูมิภาคจะยังคงชะลอตัว
 
    90% ของ CEO และ CFO จากการสำรวจ มีความมั่นใจในความสามารถที่จะเติบโตธุรกิจของตนภายใน 5 ปีจากนี้ โดยอัตราเฉลี่ยการเติบโตของรายได้ที่คาดหมายอยู่ที่ 39% ความมั่นใจดังกล่าวมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์และบริการ และแรงขับเคลื่อนส่วนใหญ่นี้มาจากชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
 
    แม้ความรู้สึกมองโลกในเชิงบวกจะอยู่ในระดับสูงมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ มีความแตกต่างกันพอสมควร ผู้นำในภาคธุรกิจของอินเดียมองโลกในเชิงบวกมากที่สุด โดย 97% แสดงความมั่นใจว่าบริษัทของตนจะเติบโตขึ้นภายใน 5 ปี ขณะที่มาเลเซียมีความเห็นที่คละกันพอสมควร โดย 78% มั่นใจในโอกาสการเติบโตของตน
 
 
มองตลาดต่างประเทศ

    ราว 8 ใน 10 ของบริษัทจากการสำรวจเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ โดยปกติจะทำธุรกิจกับบริษัทอื่นภายในภูมิภาค ได้แก่ อาเซียน จีน และเอเชียใต้ อาเซียนเป็นตลาดต่างประเทศยอดนิยมสูงสุดสำหรับธุรกิจในอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดย 74% ของธุรกิจในอินโดนีเซีย และ 76% ของธุรกิจในมาเลเซียปัจจุบันดำเนินธุรกิจในตลาดประเทศอื่นในอาเซียนอยู่แล้ว ส่วนบริษัทในอินเดียและจีน หมายตาตลาดยุโรปเป็นพันธมิตรทางการค้าหลัก โดย 68% ของบริษัทในอินเดีย และ 54% ของบริษัทในจีน มองยุโรปเป็นตลาดต่างประเทศที่ต้องการทำการค้าด้วย
 
    ผลการสำรวจพบว่า การขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศเป็นเป้าหมายอันดับแรกของบริษัทขนาดกลางในเอเชีย โดย 67% วางแผนเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และ 63% คาดหวังว่าจะขยายจำนวนตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 
    แอนดี เบนบริดจ์ หัวหน้าสายงานลูกค้าพาณิชย์ของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้ความเห็นว่า “บริษัทขนาดกลางเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย และมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีการค้าระดับโลก บริษัทเหล่านี้จะเป็น  Tata  และ Alibaba แห่งอนาคต ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่่า แม้การเติบโตในภูมิภาคจะยังชะลอตัว แต่ก็ไม่ทำให้ความมั่นใจในอนาคตสั่นคลอน ยิ่งกว่านั้น บริษัทที่เต็มด้วยพลวัตเหล่านี้ยังมองหาโอกาสที่จะขยายแรงงานและขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดใหม่ๆ เติบโตรายได้เพิ่มขึ้นภายใน 5 ปี”
 
การสร้างงาน

    ผลการสำรวจชี้ให้เห็นข่าวดีสำหรับทั้งสี่ประเทศ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ในประเทศดังกล่าวมีแผนที่จะขยายแรงงานเพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ราว 3 ใน 4 ของธุรกิจที่มีแผนจะเติบโตขึ้น คาดว่าจะรับพนักงานเพิ่มภายในช่วง 5 ปีนี้ โดยจำนวนพนักงานที่จะรับเพิ่มเฉลี่ย 1 ใน 3
 


ความหวังในอนาคต    
  
    CEO และ CFO จากการสำรวจเผยว่า สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน ในการวางแผนการเติบโต ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า คุณภาพและความเที่ยงตรงสม่ำเสมอมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในเวลาเดียวกันยังต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ต่อไป
 
 
หมายเหตุ

    การสำรวจเป็นการสอบถาม CEO และ CFO จำนวน 300 คนของบริษัทขนาดกลางมีรายได้ต่อปีระหว่าง 30-100 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 4 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

    สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ร่วมมือกับ GlobeScan ดำเนินการสำรวจนี้ GlobeScan เป็นบริษัทที่ปรึกษาอิสระ และให้บริการด้านปรึกษาและข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่บริษัทระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนตั้งแต่ปี 1987 รวมทั้งในตลาดเกิดใหม่ด้วย
Share:

Related Articles

​ทำไม “มูซังคิง” ทุเรียนบ้านๆ จากมาเลย์ ถึงกลายเป็นราชันแห่งทุเรียน ส่งออกไปจีนปีละกว่า 1,000 ตัน

“มูซังคิง” ผลไม้ยอดฮิตของกลุ่มคนรักทุเรียนในจีน ได้เริ่มต้นส่งออกทุเรียนมูซังคิงไปยังประเทศจีนเมื่อ 6 ปีก่อน และปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราช..

by SME Thailand.| 22 เมย. 2021

​EAON MALL สลัดภาพค้าปลีกหัวเก่า ก้าวเท้าสู่ “ดิจิทัล” ตั้งศูนย์เทคโนโลยีนำร่องในจีน ก่อนใช้จริงในญี่ปุ่น

อิออน มอลล์ที่ให้บริการในจีนได้เคยนำร่องให้ร้านค้าของห้างไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าไปแล้วหลังจากที่มีการก่อตั้งศูนย์บริหารดิจิทัลอิออนขึ้นในเมืองหังโจว เรี..

by SME Thailand.| 19 เมย. 2021

​หมัดเด็ดเล็กสู้ยักษ์! ถอดกลยุทธ์ Dunham's ห้างสรรพสินค้าอิสระแห่งสุดท้ายในอเมริกา

ทุกเมืองคงเคยมีห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่น ก่อนที่แบรนด์ใหญ่ทุนหนาจะค่อยๆ คืบคลานเข้ามาจนห้างท้องถิ่นสู้ไม่ไหวปิดตัวลงไปในที่สุด แต่ไม่ใช่กับ Dunham’s ..

by SME Thailand.| 09 เมย. 2021