เจาะลึกกัมพูชา 360 องศา ธุรกิจทำได้จริง

by SME Thailand PR News 17 พค. 2015
Share:

    SCB FIRST จัดงานสัมมนาใหญ่ “SCB FIRST เปิดโลก AEC เจาะลึกกัมพูชา 360 องศา ธุรกิจทำได้จริง” รับปีแห่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการ ระดมผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจไทยที่คร่ำหวอดในตลาดกัมพูชามอบความรู้ครบทุกมิติแบบ 360 องศา 

    ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านโอกาสในการทำการค้าและการลงทุน กลยุทธ์การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมายการค้า ตลอดจนข้อได้เปรียบทางการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา ตลาดเพื่อนบ้านศักยภาพสูงและมีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกแต่คนไทยกลับมองข้าม เพื่อเตรียมความพร้อมและจุดประกายความคิดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจแบบทำได้จริง

    นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย Customer Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “จากข้อมูลวิเคราะห์โอกาสด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชาโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ (EIC) พบว่ากัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งในประเทศ AEC ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง ค่าแรงต่ำ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP การลงทุนของนักธุรกิจไทยในกัมพูชามีการเติบโตสูงถึง 40% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา ประกอบไปด้วย ธุรกิจโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและสินค้าทุน (เชื้อเพลิง/ ไฟฟ้า/ วัสดุก่อสร้าง) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว) อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค”

    ด้านวิทยากรรับเชิญพิเศษ จีรนันท์ วงษ์มงคล  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ ผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชาด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้ข้อมูลสำคัญในหัวข้อ     “ภาพรวมโอกาสการทำธุรกิจในกัมพูชา – ตลาดกัมพูชา โตจริง ทำได้จริง” ซึ่งสรุปได้ว่า 

    ปัจจุบันไทยเป็นผู้ลงทุนจากต่างชาติในกัมพูชาเป็นลำดับที่ 8 ในเออีซี ถือว่าเป็นลำดับท้ายๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะในความเป็นจริงนั้น กัมพูชามีอะไรดีกว่าและแตกต่างจากภาพที่คนไทยมองอยู่มาก เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้วยปัจจัยส่งเสริมหลายประการ เพราะไม่มีภัยพิบัติ ไม่มีสงคราม การเมืองมีเสถียรภาพ เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ด้วยจำนวนประชากรวัยหนุ่มสาวชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น กำลังซื้อและการบริโภคจึงมีมากขึ้น

    อีกทั้ง การลงทุนจากต่างชาติกำลังหลั่งไหลเข้าไป โดยเฉพาะจากสิงคโปร์ซึ่งมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ชาติอื่นๆ เกิดความมั่นใจและตามมา กฎหมายกัมพูชายังอนุญาตให้ต่างชาติถือครองทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาได้ 100% 

    นอกจากนั้น สาธารณูปโภคต่างๆ ก็มีการพัฒนาต่อเนื่อง ไฟฟ้าเพียงพอ เพราะมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหลายแห่ง มีการก่อสร้างถนนหนทางมากขึ้นตามแนวยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางหลวงข้ามประเทศในภูมิภาค สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนและดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้าไปอยู่อาศัยและทำธุรกิจมากขึ้น

    “ปัจจัยในการทำธุรกิจให้สำเร็จในกัมพูชา คือ ต้องทำความรู้จักและเข้าใจผู้บริโภคเสียก่อน จากนั้นก็ปรับตัว ปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น และสุดท้ายคือการเข้าให้ถูกช่อง ถูกคน ซึ่งมี 3 ช่องทางหลักที่นักลงทุนไทยควรติดต่อขอคำแนะนำในเบื้องต้น คือ หน่วยราชการ เช่น กระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ, ธนาคารไทยในกัมพูชา และชมรมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา”


    จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงที่ 2: เจาะลึกการทำธุรกิจ – ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในกัมพูชา โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องเทรดดิ้ง (Trading) และห้องแมนูแฟคเจอร์ริ่ง (Manufacturing) เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้เข้าใจและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงตามความสนใจ
 
    ห้องเทรดดิ้ง (Trading) มุ่งเน้นเรื่องกลยุทธ์ในการเจาะตลาดการค้า ที่ได้นักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จและคร่ำหวอดในตลาดกัมพูชามาแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำได้จริง เริ่มจากดวงใจ จันทร ประธานอนุกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศกัมพูชา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นัทธกันต์ (กัมพูชา) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งให้คำแนะนำว่า 

    “การจะเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรเริ่มจากการศึกษานิสัย ความชอบ และวัฒนธรรมของคนเสียก่อน สินค้าไทยเองมีความได้เปรียบตรงที่เป็นที่นิยมของคนกัมพูชาอยู่แล้ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค และสินค้าก่อสร้าง 

    ในขณะเดียวกันก็มีสินค้าคู่แข่งชาติอื่นๆ ที่หลั่งไหลเข้าไปมากมาย เช่น จีน เกาหลี เวียดนาม การรักษาคุณภาพเพื่อให้คงความเป็นที่นิยมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ประเทศกัมพูชาเองก็สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติอยู่แล้ว และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ใช้เวลาเตรียมการต่างๆ ในการจดทะเบียนเพียง 28 วันก็สามารถเริ่มทำธุรกิจได้แล้ว”  

    “ส่วนความท้าทาย คือ การหาตัวแทนผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่น ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรไปตกลงผูกขาดกับใครตั้งแต่แรกจนกว่าจะเล็งเห็นว่าสามารถร่วมธุรกิจไปด้วยกันได้จริง และควรเรียกเก็บค่าสินค้าด้วยเงินสดแทนที่จะให้สินเชื่อ นอกจากนั้นการทำธุรกิจในกัมพูชายังเอื้อประโยชน์ให้สามารถขยายการค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ได้อีกด้วย”

    อีกหนึ่งนักธุรกิจไทยที่คร่ำหวอดในกัมพูชา ชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชาเขียว “เซนย่า”  เป็นเจ้าตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศกัมพูชาด้วยส่วนแบ่งการตลาดถึง 50% เริ่มสนใจตลาดกัมพูชาตั้งแต่เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วเพราะต้องการหนีจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดไทยและปัจจุบันยังคงมองกัมพูชาเป็นตลาดกลยุทธ์หลัก กล่าวว่า 

    “การทำธุรกิจในกัมพูชาต้องเข้าใจพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่แตกต่างจากไทย ต้องใช้ความกล้าในการลงทุนและตัดสินใจ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก คือ การเลือกคู่ค้าในการทำธุรกิจที่เหมาะสม ข้อได้เปรียบสำหรับนักลงทุนไทยคือ การใช้งบประมาณในการสร้างแบรนด์น้อยกว่าเพราะสื่อโฆษณามีราคาต่ำกว่าไทยมาก ยกตัวอย่างเช่น การซื้อสื่อโทรทัศน์ในช่วงไพรม์ไทม์ซึ่งราคาถูกกว่าเมืองไทยค่อนข้างมาก เพียงประมาณนาทีละ 5,000 บาท สามารถสร้างการรับรู้ได้สูง เข้าถึงประชาชนกว่า 80% ในขณะที่ ส่วนสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเริ่มเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้เข้าถึงผู้บริโภคชาวกัมพูชาได้ดี”

    สุริยะ เติมเลิศมนัสวงษ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคารในกัมพูชามากว่า 10 ปี เสริมว่า “การทำธุรกิจในกัมพูชาควรมีความจริงใจกับผู้บริโภค ขายสินค้าที่มีคุณภาพ และใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม รัฐบาลกัมพูชามีการส่งเสริมการลงทุนโดยจัดตั้งหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service) การให้สิทธิ์พิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมสามารถเช่าได้นานถึง 70 ปี และการยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ 3 ปีถึง 9 ปี  ในส่วนของธนาคารเองก็มีบริการในการสนับสนุนการทำธุรกิจของนักลงทุนไทยอย่างครบวงจร ทั้งบริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ บริการด้านสินเชื่อ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ หนังสือค้าประกันต่างๆ การค้าระหว่างประเทศ”

    ห้องแมนูแฟคเจอร์ริ่ง (Manufacturing) มุ่งเน้นในเรื่องลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในกัมพูชา เริ่มจากศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  เสริมว่า

    อุปสรรคในการทำธุรกิจในกัมพูชาได้แก่ สภาวะทางการเมือง ระบบราชการ ปัญหาคอรัปชั่น ปัญหาด้านทักษะของแรงงาน และความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะสามารถพลิกเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยในการเข้าไปลงทุนพัฒนา ส่วนองค์กรส่งเสริมการลงทุนที่เป็นเหมือน BOI ของไทย มีชื่อว่า The Council for Development of Cambodia (CDC) สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศโดยสามารถถือหุ้น 100% ได้แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เพียงแต่จะให้เช่าได้ 99 ปี รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของไทย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วได้ ซึ่งตั้งอยู่บนแผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ หรือ Southern Economic Corridor (SEC) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังกรุงพนมเปญ  นครโฮจิมินห์ และท่าเรือวังเตาได้

    ด้านตัวแทนภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในกัมพูชาด้วยธุรกิจรถโดยสารเส้นทางระหว่างไทย-กัมพูชารายแรกของไทย วรทัศน์ ตันติมงคลสุข เลขาธิการสภาธุรกิจไทย – กัมพูชา กรรมการผู้จัดการ 

    บริษัท โลจิส- ติกส์ วัน จำกัด และประธานคณะทำงานพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่ากัมพูชาในวันนี้มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ปัจจัยสู่ความสำเร็จต้องเริ่มสร้างแรงบันดาลใจและกล้าที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเสียก่อน จากนั้นต้องคิดโมเดลทางธุรกิจที่ดี ซึ่งต้องเกิดจากการได้เข้าไปสัมผัส ทำความรู้จักและเข้าใจตลาดด้วยตัวเองเสียก่อน ซึ่งทำให้เราสามารถวางแผนขยายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ เพราะจะสามารถหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ไม่ยาก และสุดท้ายคือต้องคิดทำธุรกิจให้ยั่งยืน นั่นคือต้องเป็นธุรกิจหรือสินค้าที่ผู้คนชื่นชอบ และให้สิ่งดีๆ แก่ผู้บริโภค สำหรับตนเริ่มจากธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศและต่อยอดสู่ธุรกิจรถบัสระหว่างประเทศและการบริการขนส่งพัสดุด่วนจากรถบัสอีกด้วย ส่วนหลักในการเลือกคู่ค้า คือ หาคนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกับเรามากที่สุด ไม่จำเป็นต้องใหญ่ที่สุด แต่ทุ่มเทเอาใจใส่กับเราได้มากที่สุด
   
    ในส่วนของมุมมองจากธนาคาร อภิรดี สินสุขเพิ่มพูน Head of Greater Mekong Sub-Region ธนาคารไทยพาณิชย์ เสริมว่า ธนาคาร CCB เปิดดำเนินการมามากกว่า 20 ปี โดยที่การเมืองไม่มีผลกระทบใดๆ สาขาทั้งสี่ต่างตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมด คือ พนมเปญ พระตะบอง สีหนุวิลล์ และเสียมเรียบ มีพนักงานคนไทยคอยให้ข้อมูลและบริการตลอด สามารถสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
Share:

Related Articles

​เปิดปูมหลัง ”โฮ ควอน ปิง” จากผู้ต้องขังสู่การเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายโรงแรมหรูบันยันทรี

“โฮ ควอน ปิง” ผู้ก่อตั้งโรงแรมที่เคยติดคุกนาน 2 เดือน แต่บั้นปลายกลับขึ้นแท่นเป็นเจ้าของเครือโรงแรมหรูและรีสอร์ตใน 28 ประเทศทั่วโลก

by SME Thailand.| 14 ตค. 2020

​“เวียดนาม-มาเลเซีย-ไทย” 3 หมุดหมายท่องเที่ยวเอเชีย ที่คาดว่าจะฟื้นตัวใน Q4 และกลับมาบูมหลังโควิด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นหมุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก การท่องเที่ยวกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคั..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2020

​โควิดทำลูกค้าหาย! เชฟมิชลินพลิกกลยุทธ์ผลิตกราโนล่าขาย โกยรายได้เดือนละครึ่งล้าน

การระบาดของโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายไปแทบทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นกระทั่งผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร วันนี้มีเรื่องราวของ “คริสโตเฟอร์ ..

by SME Thailand.| 07 ตค. 2020