Restaurant 2020 จากครัวสู่จาน...เส้นทางธุรกิจร้านอาหารในวันที่ตลาดเปลี่ยน

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ธุรกิจร้านอาหารในยุคนี้อยู่กันแบบไหน? หรือปรับตัวกันอย่างไร? เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น SME Thailand เล่มนี้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไปและเปลี่ยนไปของธุรกิจร้านอาหารในยุค 2020 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นทิศทางของธุรกิจร้านอาหารได้ชัดเจนขึ้น และอาจจะหาคำตอบให้ตัวเองได้ด้วยว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารที่แข็งแกร่งได้อย่างไรในยุคนี้

HI Light


 
"ธุรกิจอาหาร" ดูเหมือนจะง่ายและเต็มไปด้วยโอกาส กลับแฝงความยากที่เป็นเสมือนหลุมพรางที่ทำให้พลาดตกลงไปได้ง่ายเช่นกัน เพราะธุรกิจร้านอาหาร ไม่ใช่แค่เรื่องการทำอาหารอร่อย แต่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่อีกมาก ไหนจะเรื่องระบบการจัดการ เรื่องวัตถุดิบ เรื่องพนักงาน เรื่องลูกค้า และอีกสารพัด
 
โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ตลาดได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่เข้าดิสรัปต์ธุรกิจร้านอาหารแบบดั้งเดิม จากการที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป ส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกิจร้านอาหารต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดต่อไปได้
 
เส้นทางธุรกิจร้านอาหารยุค 2020 จะเปลี่ยนไปทางไหน ทั้งรูปแบบร้านอาหารยุคใหม่ การบริหารจัดการ และการตลาด สะท้อนได้จาก 15 เรื่องราวของคนในแวดวงร้านอาหารและผู้ประกอบการต่อไปนี้ที่จะทำให้คุณเห็นถึงความเป็นไปและการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
Share: